Projekt Mały Mistrz na Pomorzu/ I etap konkursu na operatora wojewódzkiego rozstrzygnięty ! Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wybrana operatorem.

Z radością informujemy, że w dniu 18. lutego br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał Fundację Rozwoju  Kultury Fizycznej na operatora wojewódzkiego projektu Mały Mistrz. Jest to pierwszy etap konkursu. Drugim etapem jest konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który

Czytaj więcej...

Projekt Multisport na Pomorzu/ I etap konkursu na operatora wojewódzkiego rozstrzygnięty ! Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wybrana operatorem.

Z radością informujemy, że w dniu 18. lutego br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał Fundację Rozwoju  Kultury Fizycznej na operatora wojewódzkiego projektu Multisport. Jest to pierwszy etap konkursu. Drugim etapem jest konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który zostanie

Czytaj więcej...

ASOS – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – ogłoszony!

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2014. Program ten umożliwia otrzymanie dofinansowania na rozwój i upowszechnienie różnych form aktywności ruchowej i turystyczno-rekreacyjnej seniorów.  Rekomendowanym przez ministrów miejscem realizacji projektów mogą być Boiska

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu Wspólny Narodowy

Wraz z końcem 2013 roku zakończyliśmy realizację projektu “Wspólny Narodowy”. Jego celem było wsparcie i rozwój potencjału organizacji pozarządowych (w tym w szczególności realizujących działania z zakresu kultury fizycznej) w nabywaniu kompetencji w prowadzeniu konsultacji i diagnoz potrzeb społeczności lokalnych.

Czytaj więcej...