Raport Roczny 2019

Raport Roczny 2019

Prosimy o terminowe przesłanie wypełnionego Raportu Rocznego z pracy Animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu.

Termin przesłania Raportu do JST: 10 grudnia 2019, termin przesłania zatwierdzonego Raportu przez JST do Fundacji: 15 grudnia (liczy się data stempla pocztowego). Raporty przesyłane

Czytaj więcej...

Raport Roczny 2017

Raport Roczny

Przypominamy, że w związku z zawartą umową pomiędzy Fundacją Orły Sportu (dawniej Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej), a jednostką samorządu terytorialnego/instytucją zarządzającą orlikiem na każdej jednostce samorządu terytorialnego/instytucji zarządzającej orlikiem ciąży obowiązek przesłania do Fundacji jako operatora projektu podsumowania

Czytaj więcej...

Reforma edukacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie statusu instytucji zarządzających orlikami (Gimnazja) w kontekście reformy oświatowej wygaszającej, a następnie likwidującej gimnazja, uprzejmie informujemy, ze do pobrania dostępne są dokumenty regulujące ich status w projekcie „Lokalny Animator

Czytaj więcej...