Czas na jesienne testy

Czas na jesienne testy

Przypominamy, iż w październiku ciąży na Was obowiązek przeprowadzenia II części Testu Sprawności Fizycznej wśród osób ćwiczących na orlikach. Obowiązek ten wynika z & 2 pkt. 6 Umowy powierzenia wykonywania zadań animatora w Projekcie Lokalny Animator Sportu w 2019 roku.

Czytaj więcej...
Szkolenie Szczecinek

Szkolenie Szczecinek

Zapraszamy animatorów na szkolenie do Szczecinka, które odbędzie się w dniach 27 – 29 września. Szkolenie skierowane do animatorów sportu z województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W programie szkolenia są zajęcia z tematyki: marketingu i organizacji małych oraz średnich imprez

Czytaj więcej...
Szkolenie Włocławek

Szkolenie Włocławek

Zapraszamy animatorów na szkolenie do Włocławka (zamiast Radziejowa), które odbędzie się w dniach 20 – 22 września. Szkolenie skierowane do animatorów sportu z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

 

W programie szkolenia są zajęcia z tematyki: marketingu

Czytaj więcej...
Szkolenie Animatorów – Kasina Wielka

Szkolenie Animatorów – Kasina Wielka

W dniach 17-19 maja w Kasinie Wielkiej odbędzie się kolejne szkolenie dla lokalnych animatorów sportu. Zapraszamy animatorów z województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty dojazdu. Zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty szkolenia animatorów pokrywa Fundacja.

Czytaj więcej...