Category Archives: Zamówienia publiczne

Wyniki zapytania ofertowego na dostawę krzeseł biurowych

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej  informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  złożonej przez Wykonawcę: PHU…

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku zaprasza uprawnione podmioty do składania…

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dot. badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku zaprasza uprawnione podmioty do składania…

Czytaj dalej

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ – 137 ZESTAWÓW

OGŁOSZENIE WYNIKU FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca…

Czytaj dalej

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ – 64 ZESTAWY

OGŁOSZENIE WYNIKU FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca…

Czytaj dalej

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ – 137 ZESTAWÓW

ZAWIADOMIENIE FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie…

Czytaj dalej

Działania promocyjno-informacyjne prowadzone w czerwcu 2015 – wyprodukowanie i emisja materiałów programowych – ZMIANY

Zmiany wybranych punktów „Informacji o zamówieniu”: FRKF zakup mediów kampania czerwiec 2015 – zmiany

Działania promocyjno-informacyjne prowadzone w czerwcu 2015 – wyprodukowanie i emisja materiałów programowych

Zakup zgodnie z zasadami zakupów FRKF. Informacje o zamówieniu: FRKF działania promocyjno-informacyjne czerwiec 2015 Opublikowano: 20.04.2015…

Czytaj dalej

10/13