100 orlików na następne stulecie Niepodległości
2021

100 orlików na następne stulecie Niepodległości

100 orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami wielkich sportowców Projekt 100 orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami wielkich sportowców to zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz ćwiczenia terenowe dostosowane do wieku uczestników. Na uczestnikówprogramu czekają różnorodne formy aktywności m.in. Nordic walking, badminton, palant, bulle, unihokej,ringo, dart ogrodowy, frisbee, wielobój rekreacyjny. Ćwiczenia połączone zostaną z zajęciami zelementami […]

100 orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami wielkich sportowców

Projekt 100 orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami wielkich sportowców to zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz ćwiczenia terenowe dostosowane do wieku uczestników. Na uczestników
programu czekają różnorodne formy aktywności m.in. Nordic walking, badminton, palant, bulle, unihokej,
ringo, dart ogrodowy, frisbee, wielobój rekreacyjny. Ćwiczenia połączone zostaną z zajęciami z
elementami patriotycznymi dla rodzin z dziećmi, osób dorosłych i seniorów.

Zadanie realizowane będzie na 100 Orlikach w całej Polsce i będzie się odbywać w dwóch opcjach: poprzez zajęcia z zakresy Nordic
Walking lub ćwiczenia terenowe i rekreacyjne oraz panelu teoretycznego, podczas którego instruktorzy
będą uczyć jak dbać o swoją kondycję, jak zwiększyć odporność organizmu poprzez regularną aktywność
fizyczną na świeżym powietrzu i zdrowe odżywianie, jak dobrać ćwiczenia, sprzęt, ubiór i dietę.
Powstanie dla uczestników folder, w którym znajdą się porady na temat zdrowego odżywiania i wpływu diety
na sprawność fizyczną i wysiłek związany z ruchem.

Znajdą się tam również informacje związane z bohaterami naszej historii – sportowcami, którzy walczyli o wolność i niepodległość. Każdy instruktor
zorganizuje wycieczkę w formie marszobiegu terenowego/Nordic Walkingu/wycieczki rowerowej do miejsc
związanych z bohaterami walki o niepodległość Polski, zwłaszcza miejsc upamiętniających wielkich
sportowców.

Dla uczestników projketu 100 orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami wielkich sportowców przewidziano wodę, poczęstunek. Orlik z największą frekwencją otrzyma puchary i medale.
Przyznane zostaną też medale okolicznościowe i gadżety dla wyróżniających się uczestników.
Zapewniony zostanie sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz koszulki dla prowadzących i
wolontariuszy.

Na każdym Orliku przewidziano 12 zajęć, w których udział mogą brać dzieci, młodzież i dorośli,
rodziny i seniorzy.

Termin

Miejsce
wydarzenia


 

100 Orlików

16 województw

Rekrutacja trwa do 31.08.2021. godz. 23.59.

Rekrutacja
Orlików chcących wziąć udział w programie pod linkiem:


 

Projekt 100 orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami wielkich sportowców

Zapisz
się!

Regulamin

100 Orlików

 

 

 

Dofinansowanych ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.