Aktualizacja oraz II nabór szkół do programu Mały Mistrz.
Aktualności

Aktualizacja oraz II nabór szkół do programu Mały Mistrz.

Szanowni Państwo, Aktualizujemy informację o zakwalifikowanych szkołach do programu Mały Mistrz w woj. Pomorskim. Na dzień dzisiejszy tj. 16 czerwca do programu przystąpiły 104 szkoły oraz 253 klasy. lista szkół zakwalifikowanych na dzień 16 06 2014 r. (do pobrania) Zapraszamy Państwa do udziału w II naborze programu Mały Mistrz na Pomorzu ! Ideą programu Mały […]

Szanowni Państwo,

Aktualizujemy informację o zakwalifikowanych szkołach do programu Mały Mistrz w woj. Pomorskim. Na dzień dzisiejszy tj. 16 czerwca do programu przystąpiły 104 szkoły oraz 253 klasy.

lista szkół zakwalifikowanych na dzień 16 06 2014 r. (do pobrania)

Zapraszamy Państwa do udziału w II naborze programu Mały Mistrz na Pomorzu !

Ideą programu Mały Mistrz jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć WF. Ponadto, jest ciekawą i godną uwagi formą kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych, które pozytywnie wpłyną na jakość życia.

Celem programu jest:

 • zbadanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas  I – III szkół podstawowych,
 • zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć WF zgodnych  z nową podstawą programową,
 • uatrakcyjnienie zajęć WF,
 • zachęcenie do podejmowania przez uczniów nowych form aktywności,
 • pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zaplanowaniu ciekawych zajęć  WF

W pierwszym roku każda szkoła, która przystąpi do programu otrzyma grant rzeczowy w postaci sprzętu sportowego o wartości 1500 zł. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zostaną wyposażeni w podręcznik programu Mały Mistrz, który zawiera informacje i szczegółowe instrukcje dotyczące prowadzenia zajęć z dziećmi, uczniowie otrzymają legitymację, do których będą wklejać naklejki potwierdzające zdobyte sprawności. Dzięki temu oferta edukacji sportowej w danej szkole stanie się bardziej atrakcyjna i innowacyjna.
Ma to ogromny wpływ na promocję danej gminy, miasta, wsi czy powiatu, a zaangażowanie samorządów w rozwój sportu z pewnością zostanie zauważone przez niemałą grupę odbiorców programu.

Jak przystąpić do programu?

TO TYLKO KILKA PROSTYCH KROKÓW:

ZAREJESTRUJ SZKOŁĘ DO PROGRAMU

  1. Wypełnienie wniosku online w generatorze trwa około 10 minut.
  2. Wydrukowanie wniosku wraz ze zgłoszeniem gminy i deklaracją o zatrudnieniu nauczyciela wychowania fizycznego na potrzeby programu (* zobacz dobre rozwiązania innych szkół).
  3. Wniosek podpisuje dyrektor szkoły.
  4. Zgłoszenie i deklaracje gminy podpisuje wójt/burmistrz/prezydent oraz skarbnik JST.**
  5. Podpisane i opieczętowane dokumenty należy przesłać poczta na adres do 25 czerwca b.r. :

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
Ul. Lipowa 3
84-100 Puck
Z dopiskiem: Mały Mistrz

* Prezentujemy Państwu Listę Dobrych Rozwiązań – programu Mały Mistrz.

Rozwiązania dotyczą poniesionego kosztu zatrudnienia nauczyciela WF-u na jedną godzinę tygodniowo przez pierwszy rok , w ramach realizacji  programu Mały Mistrz. Rozwiązania na podstawie przykładów, które są już  wdrażane w szkołach przystępujących do programu.

a) Nauczyciel jest zatrudniony przez Stowarzyszenie działające na terenie szkoły lub mające kontakt z daną placówką oświatową.

b) Nauczyciel jest zatrudniony przez Uczniowski Klub Sportowy lub Klub Sportowy, w którym trenuje młodzież , mający kontakt z dana szkołą, lub nawiązując taki kontakt.

c) Nauczyciel realizuje projekt w ramach art.42 Karty Nauczyciela, czyli tzw. godzin karcianych – poświęcając swoją uwagę najmłodszym uczniom szkoły, patrząc perspektywicznie na owoce wprowadzenia trzyletniego projektu aktywności oraz poprawy kondycji fizycznej u dzieci, jakim jest Mały Mistrz. W przypadku realizacji zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego z godzin karcianych prosimy o wpisanie tej informacji na deklaracji oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej z organu zarządzającego oraz dołączenie pisma wyjaśniającego, które powinno zawierać informację, że nauczyciel będzie realizował zajęcia w projekcie w wymiarze 1h tygodniowo w 1 klasie pierwszej  art. 42.

d) Stowarzyszenia, UKS-y oraz Kluby Sportowe, wspomagając  Jednostkę Samorządową w zatrudnieniu nauczyciela WF, mogą starać się o środki finansowe w ramach konkursów grantowych na realizację programu, aby zabezpieczyć aktywa na pokrycie swoich zobowiązań finansowych.

e) Nauczyciel jest zatrudniony przez inną jednostkę społeczną i pozarządową działająca na danym terenie i współpracującą ze szkołą (szkoła stara się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela).

**W przypadku kiedy organ zarządzający jest inny niż JST, zgłoszenie i deklarację podpisuję osoba upoważniona z danego organu zarządzającego. Do dokumentów prosimy również załączyć pismo wyjaśniające, które powinno zawierać informacje dot. organu zarządzającego.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do końca czerwca na stronie Fundacji www.frkf.pl/aktualności oraz na stronie
programu Mały Mistrz www.malymistrz.pl.  Informacje będzie również przesyłać bezpośrednio do
zakwalifikowanych na adres mailowe podane podczas rejestracji.

BARDZO WAŻNE !!!

Nauczyciel wychowania fizycznego dofinansowywany jest tylko przez ROK !!!

Natomiast cały program trwa 3 lata!

W chwili obecnej mamy zgłoszonych 104 szkoły, którym przekażemy 113 pakietów sprzętu. Dla szkół pozostało do rozdysponowania jeszcze 174 pakietów. Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Patrycja Komowska
Koordynator programu Mały Mistrz
tel. 883 524 840
mail: p.komowska@frkf.pl