Ankieta ewaluacyjna
Aktualności

Ankieta ewaluacyjna

Drodzy Animatorzy, Szanowni przedstawiciele instytucji zarządzających Orlikami, Uczestnicy zajęć w projekcie Lokalny Animator Sportu przesłaliśmy Państwu do wypełnienia Ankiety, dotyczące wspólnie realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu „Lokalny Animator Sportu”. Zwracamy się z prośbą o rzetelne jej wypełnienie, gdyż wyniki ankiet poddane zostaną badaniom ewaluacyjnym. Ankieta jest anonimowa, jednak do celów badawczych prosimy […]

Drodzy Animatorzy,

Szanowni przedstawiciele instytucji zarządzających Orlikami,

Uczestnicy zajęć w projekcie Lokalny Animator Sportu
przesłaliśmy Państwu do wypełnienia Ankiety, dotyczące wspólnie realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu „Lokalny Animator Sportu”. Zwracamy się z prośbą o rzetelne jej wypełnienie, gdyż wyniki ankiet poddane zostaną badaniom ewaluacyjnym.
Ankieta jest anonimowa, jednak do celów badawczych prosimy w niej o podanie nazwy miejscowości, w której funkconujecie. Fundacja nie będzie analizowała treści poszczególnych Ankiet. Opracowanie wyników i przedstawienie wniosków zleciła podmiotowi zewnętrznemu. Jesteśmy przekonani, że wnioski wynikające z opracowania zbiorczych wyników wypełnionych przez Państwa Ankiet przyczynią się do poprawy funkcjonowania projektu w przyszłości.

Ankiety znajdują się pod linkami:

dla przedstawicieli JST: http://lime.mrcconsulting.pl/index.php/624851/lang-pl

dla Animatorów: http://lime.mrcconsulting.pl/index.php/518381/lang-pl

dla uczestników zajęć: http://lime.mrcconsulting.pl/index.php/619693/lang-pl
Puck 20.09.2016                                                                    Zespół FRKF