ASOS - Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób  Starszych na lata 2014-2020 – ogłoszony!
Aktualności

ASOS - Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – ogłoszony!

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2014. Program ten umożliwia otrzymanie dofinansowania na rozwój i upowszechnienie różnych form aktywności ruchowej i turystyczno-rekreacyjnej seniorów.  Rekomendowanym przez ministrów miejscem realizacji projektów mogą być Boiska Orlik 2012! Jest to świetna informacja dla organizacji zajmujących się tematyką seniorów, ale również dla animatorów. […]

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2014. Program ten umożliwia otrzymanie dofinansowania na rozwój i upowszechnienie różnych form aktywności ruchowej i turystyczno-rekreacyjnej seniorów.  Rekomendowanym przez ministrów miejscem realizacji projektów mogą być Boiska Orlik 2012! Jest to świetna informacja dla organizacji zajmujących się tematyką seniorów, ale również dla animatorów. Zapraszamy do składania wniosków. Termin nadsyłania ofert mija 19 lutego 2014. Wszystkie informacje znajdują się https://asos2014.mpips.gov.pl/

Wspólny list Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Sportu i Turystyki

Wspólny list MPiPS i MSiT