fbpx
Zapytanie ofertowe dot. badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zapytanie ofertowe dot. badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

2016-03-15

ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. dokumenty do pobrania: zapytanie_opinia wzór_umowy_opinia Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Czytaj więcej
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 137 ZESTAWÓW

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 137 ZESTAWÓW

2015-09-02

OGŁOSZENIE WYNIKU FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu […]

Czytaj więcej
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 64 ZESTAWY

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 64 ZESTAWY

2015-08-24

OGŁOSZENIE WYNIKU FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu […]

Czytaj więcej
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 137 ZESTAWÓW

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ - 137 ZESTAWÓW

ZAWIADOMIENIE FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą przy ul. Lipowej 3 84-100 Puck, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy          z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu sportowego […]

Czytaj więcej
Działania promocyjno-informacyjne prowadzone w czerwcu 2015 – wyprodukowanie i emisja materiałów programowych - ZMIANY

Działania promocyjno-informacyjne prowadzone w czerwcu 2015 – wyprodukowanie i emisja materiałów programowych - ZMIANY

2015-04-30

Zmiany wybranych punktów „Informacji o zamówieniu”: FRKF zakup mediów kampania czerwiec 2015 – zmiany

Czytaj więcej
Działania promocyjno-informacyjne prowadzone w czerwcu 2015 - wyprodukowanie i emisja materiałów programowych

Działania promocyjno-informacyjne prowadzone w czerwcu 2015 - wyprodukowanie i emisja materiałów programowych

2015-04-20

Zakup zgodnie z zasadami zakupów FRKF. Informacje o zamówieniu: FRKF działania promocyjno-informacyjne czerwiec 2015 Opublikowano: 20.04.2015 r. o godz. 12.10

Czytaj więcej