Czekamy na sprostowanie
Aktualności

Czekamy na sprostowanie

Sprostowanie dot. artykułu Gazety Wyborczej „Orliki z niełasce”, autorstwa Pawła Skwirowskiego, opublikowanego 21.06.2016 roku,  Całkowitą nieprawdą jest, aby obecny rząd miał prowadzić negatywne działania dotyczące funkcjonowania orlików. W tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki zwiększyło finansowanie o milion złotych na program Lokalny Animator Sportu. Dodatkowo utworzono program KLUB będący wsparciem dla małych i średnich klubów […]

Sprostowanie dot. artykułu Gazety Wyborczej „Orliki z niełasce”, autorstwa Pawła Skwirowskiego, opublikowanego 21.06.2016 roku, 

Całkowitą nieprawdą jest, aby obecny rząd miał prowadzić negatywne działania dotyczące funkcjonowania orlików. W tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki zwiększyło finansowanie o milion złotych na program Lokalny Animator Sportu. Dodatkowo utworzono program KLUB będący wsparciem dla małych i średnich klubów oraz ich trenerów. Sumarycznie jest to kwota około 40 milionów złotych, czyli dwukrotnie większe wsparcie niż miało to miejsce w ubiegłych latach.

Środki dla animatorów są wypłacane z opóźnieniem. Wynika to z błędów systemu informatycznego, do którego doszło na skutek działań poprzednich władz FRKF. Nowe władze Fundacji nie otrzymały od poprzedników pełnego dostępu do systemu ani prawa własności do generatora. W trosce o bezpieczeństwo danych personalnych animatorów, zostały zmuszone do utworzenia nowego systemu informatycznego, nowego generatora co spowodowało opóźnienia w wypłatach.

Do tej pory wykonano 3551 przelewów na rzecz Lokalnych Animatorów Sportu. Pieniądze są wypłacane i ultimatum postawione przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę zostanie dotrzymane. Wszystkie zaległe środki zostaną wypłacone animatorom posiadającym umowę, zgodnie z nowym terminem.

MSiT pracuje nad reformą programu, tak aby środki finansowe trafiały do trenerów i animatorów sportu a nie osób będących administratorami orlików, co niestety w wielu przypadkach obecnie ma miejsce. Zadaniem resortu jest tworzenie programów i finansowanie sportu a nie administracji i pracowników samorządów.

Należy również sprostować kwestię nazwy programu. Od początku funkcjonowania tj. od 2009 roku i zarazem wspierania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  nosi nazwę Animator – Moje Boisko Orlik 2012. Nigdy Ministerstwo nie prowadziło naboru konkursowego dotyczącego programu NaszOrlik. Projekt Nasz Orlik jest nazwą portalu utworzonego przez Fundację w 2014 r. , który nieprzerwanie funkcjonuje pod adresem: www.naszorlik.pl.

Nowe władze Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej spotkały się z licznymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Fundacji, których dopuścili się poprzednicy.

W Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej zakończono audyt, który wskazuje na wyprowadzanie środków publicznych. Nowe władze przejęły organizację z licznymi długami i niezapłaconymi zobowiązaniami wobec byłych pracowników i kontrahentów opiewających na kilkaset tysięcy złotych. Tylko dziesięć nierozliczonych księgowo faktur i rachunków to łączna kwota pół miliona złotych. FRKF nie opłacała podatku za boisko, którego była właścicielem, w niejasnych okolicznościach zaginęła także ścianka wspinaczkowa, która jest dotowana i amortyzowana, ale fizycznie fundacja jej nie posiada. Co więcej na ściankę Fundacja otrzymała około 200 tysięcy złotych, ale środki te nie zostały  wydane zgodnie z przeznaczeniem.

Po zakończonym audycie stosowne zawiadomienia zostaną wysłane do CBA i prokuratury.

 W związku z powyższym, zwracamy się do Gazety Wyborczej z prośbą o sprostowanie nieprawdziwych treści, opublikowanym 21.06.2016 roku w artykule o tytule „Orliki z niełasce”, autorstwa Pawła Skwirowskiego.