Diagnoza sportu i dobre praktyki na Orlikach w Warmińsko – Mazurskim
Aktualności

Diagnoza sportu i dobre praktyki na Orlikach w Warmińsko – Mazurskim

Raport z diagnozy sportu w Województwie Warmińsko – Mazurskim, prezentacja polityki lokalnej w obszarze sportu powszechnego na przykładzie gminy miejskiej Mrągowo, a także prezentacja dobrych praktyk w zarządzaniu w ramach programu „Nasz Orlik” były tematami konferencji „ Sport powszechny w Województwie Warmińsko – Mazurskim – dotychczasowe działania i perspektywy jego rozwoju zorganizowanej 9 października 2014 […]

Raport z diagnozy sportu w Województwie Warmińsko – Mazurskim, prezentacja polityki lokalnej w obszarze sportu powszechnego na przykładzie gminy miejskiej Mrągowo, a także prezentacja dobrych praktyk w zarządzaniu w ramach programu „Nasz Orlik” były tematami konferencji „ Sport powszechny w Województwie Warmińsko – Mazurskim – dotychczasowe działania i perspektywy jego rozwoju zorganizowanej 9 października 2014 r. przez nas wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele jednostek samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego, animatorzy pracujący na Orlikach, przedstawiciele klubów i organizacji sportowych oraz innych stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie sportu powszechnego.

zdjecie

Już po raz kolejny przy okazji regionalnej konferencji wyróżnieni zostali dwaj Animatorzy-Eksperci. Mariusz Narel z Mrągowa został doceniony za realizację kompleksowego projektu angażującego dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Przedszkole Orlika”(w ubiegłym roku zdobywca statuetki Super Orlika), w tym roku został wybrany do grona animatorów ekspertów w grupie priorytetowej – przedszkolaki. Pan Mariusz jest autorem projektu, w którym biorą udział wszystkie mrągowskie przedszkola, – aż 60% dzieci w tej grupie wiekowej zamieszkałych na terenie Mrągowa. Koncepcja pedagogiczna projektu została doceniona przez przedstawicieli Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Piotr Smoleński otrzymał wyróżnienie za innowacyjną koncepcję angażowania rodzin pt. „Urodziny z Orlikiem” W 2013 roku został wyróżniony grantem projektowym, w tym roku został wybrany do grona Animatorów Ekspertów w grupie priorytetowej – rodziny. Pan Piotr jest pomysłodawcą projektu, w którym biorą udział dzieci wraz ze swoimi rodzinami, koleżankami i kolegami. Projekt ma charakter nie tylko rekreacyjno – sportowy, lecz także taneczno – zabawowo – kulinarny. Cieszy się dużym zainteresowaniem całych rodzin, zwłaszcza z powodu nietypowej formy i miejsca.

Po wręczeniu wyróżnień przyszedł czas panel warsztatowy, podczas którego uczestnicy konsultowali dokument Diagnozy Sportu, zastanawiali się jak jednostki samorządu terytorialnego mogą przyczynić się do współrealizacji rekomendacji zawartych w dokumencie, a także jaka jest lokalna polityka dotycząca sportu powszechnego i jak jest realizowana. W ramach warsztatów uczestnicy dyskutowali też o tym jakie grupy w ich gminie/mieście nie są aktywne fizycznie, do jakich grup kierowana jest oferta, jak Orliki i praca animatorów są postrzegane przez lokalną władzę.
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy konferencji zapoznali się z możliwościami pozyskiwania środków finansowych na sport powszechny w ramach programu Erasmus +, a także poprzez metody Fundraisingu.

Zespoł FRKF