Dokumenty bez wniosku!
Aktualności

Dokumenty bez wniosku!

W związku pojawiającymi się przypadkami braku Wniosku aplikacyjnego w przesyłanych do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej dokumentach projektowych, niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowaniu pracy animatorów w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”, przed wysłaniem nam kompletu tych dokumentów, prosimy o dokładne sprawdzenie czy dołączyli Państwo podpisany Wniosek aplikacyjny w formie papierowej. Aby wydrukować przedmiotowy Wniosek, należy […]

W związku pojawiającymi się przypadkami braku Wniosku aplikacyjnego w przesyłanych do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej dokumentach projektowych, niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowaniu pracy animatorów w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”, przed wysłaniem nam kompletu tych dokumentów, prosimy o dokładne sprawdzenie czy dołączyli Państwo podpisany Wniosek aplikacyjny w formie papierowej.

Aby wydrukować przedmiotowy Wniosek, należy skorzystać z linku zapisanego podczas jego zatwierdzania w generatorze. Pozostałe dokumenty aplikacyjne należy pobrać ze strony http://frkf.pl/lokalny-animator-sportu-dokumenty-projektowe/  i wypełnić oraz podpisać (niektóre tylko podpisać) zgodnie z umieszczoną tam informacją.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, które przysłały nam niekompletne dokumenty, prosimy o pilne dosłanie nam podpisanych Wniosków w terminie do 27.04.2016 pod rygorem pominięcia.

Zespół FRKF