Festiwal rekordów na Orliku
2021

Festiwal rekordów na Orliku

Festiwal rekordów na Orliku Program Festiwalu rekordów na Orliku obejmuje od 6 do 12 konkurencji o charakterze sprawnościowym, wykonywanych indywidualnie, w parach lub większych grupach przez dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.   Bicie rekordów poprzedzi ogólna rozgrzewka wszystkich uczestników. Przykładowe konkurencje Festiwalu rekordów: rzucanie rz utkami do tarczy (zdobycie największej liczby punków w 10 […]

Festiwal rekordów na Orliku

Program Festiwalu rekordów na Orliku obejmuje od 6 do 12 konkurencji o charakterze sprawnościowym, wykonywanych indywidualnie, w parach lub większych grupach przez dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.

Festiwal rekordów

 

Bicie rekordów poprzedzi ogólna rozgrzewka wszystkich uczestników. Przykładowe konkurencje Festiwalu rekordów: rzucanie rz

utkami do tarczy (zdobycie największej liczby punków w 10 rzutach), odbijanie balonika głową (odbicie największą liczbę powtórzeń przez minutę lub do upadku balonika), przeskoki obunóż nad piłką (największa liczba przeskoków w ciągu 1 minuty), odbijanie lotki rakietkami do kometki (próba w parach, największa liczba odbić w 3 minuty lub do upadku lotki lub błędu odbijającego, odbijanie piłki siatkowej przez grupkę 4-6 dzieci sposobem górnym, dolnym lub mieszanym (największa liczba odbić do upadku piłki lub błędu uczestnika), toczenie piłki na czas po slalomie tam i z powrotem. Dopuszcza się modyfikację/zmianę konkurencji przez animatora.

Wydarzenie sportowe będzie również nawiązywało do lokalnej historii walki o niepodległość Ojczyzny. W ramach zajęć przeprowadzony zostanie quiz historyczny.
Festiwal rekordów na Orliku będzie miał formułę pikniku dla wszystkich uczestników oraz ich rodzin.
Zapewnimy spikera/DJ-a, muzykę i opcjonalnie „dmuchańce” lub podobne atrakcje.
Dla uczestników przewidziano wodę i poczęstunek oraz gadżety i medale. Dla zwycięzców drobne nagrody.
Zapewniony zostanie sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz koszulki dla prowadzących i wolontariuszy.

Termin

Miejsce

wydarzenia


Na zajęcia zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, uczniów szkół podstawowych i średnich.
Przewidujemy udział min. 100 osób w każdej lokalizacji.


Obiekty: boiska typu Orlik
8 lokalizacji
Termin: 24.09-23.10.2021

Informacja o Orlikach goszczących wydarzenie już wkrótce na naszej www i FB.

 

„Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”