FRKF partnerem w opracowaniu Programu Rozwoju Sportu Województwa Kujawsko – Pomorskiego!
Aktualności

FRKF partnerem w opracowaniu Programu Rozwoju Sportu Województwa Kujawsko – Pomorskiego!

Fundacja została zaproszona w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Centrum Wyzwań Społecznych UW oraz Stowarzyszeniem Run to Run z Torunia, do współpracy w przygotowaniu strategicznych założeń rozwoju sportu powszechnego w tym regionie. Przygotowanie dokumentu poprzedzi seria konsultacji, spotkań z ekspertami i badań, diagnozujących potrzeby mieszkańców województwa. Realizacja Programu powinna wspierać dostęp obywateli […]

Fundacja została zaproszona w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Centrum Wyzwań Społecznych UW oraz Stowarzyszeniem Run to Run z Torunia, do współpracy w przygotowaniu strategicznych założeń rozwoju sportu powszechnego w tym regionie.

Przygotowanie dokumentu poprzedzi seria konsultacji, spotkań z ekspertami i badań, diagnozujących potrzeby mieszkańców województwa. Realizacja Programu powinna wspierać dostęp obywateli do usług sportowych, a w konsekwencji podniesienie aktywności fizycznej wszystkich grup użytkowników. Problemy, w których rozwiązanie chcemy się włączyć, to: niski poziom uczestnictwa obywateli w tworzeniu polityki sportowej, niski poziom współpracy pomiędzy organizacjami w obszarze sportu.

Zachęcamy do śledzenia rozwoju projektu na stronie: https://www.facebook.com/pages/Obywatele-Dla-Aktywno%C5%9Bci/542800232529901