Fundacja Orły Sportu operatorem krajowym rządowego programu Mikro Granty
Aktualności

Fundacja Orły Sportu operatorem krajowym rządowego programu Mikro Granty

Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk rozstrzygnął nabór wniosków na dofinansowanie w 2023 r. realizacji Programu Mikro Granty, przydzielając naszej Fundacji rolę operatora krajowego. Budżet w ramach programu Mikro Granty wynosi 30 mln zł Naszym zadaniem jako ogólnopolskiego operatora programu jest wsparcie różnorodnych przedsięwzięć sportowych realizowanych i organizowanych przez podmioty prowadzące statutową działalność sportową, przekazanie […]

Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk rozstrzygnął nabór wniosków na dofinansowanie w 2023 r. realizacji Programu Mikro Granty, przydzielając naszej Fundacji rolę operatora krajowego.

Grafika z trzema dziewczynkami na bieżni. Napis Operator Programu Mikro Granty wyłoniony. Planowany budżet 30 mln zł

Budżet w ramach programu Mikro Granty wynosi 30 mln zł

Naszym zadaniem jako ogólnopolskiego operatora programu jest wsparcie różnorodnych przedsięwzięć sportowych realizowanych i organizowanych przez podmioty prowadzące statutową działalność sportową, przekazanie i rozliczenie dotacji.

Program Mikro Granty ma być wsparciem ukierunkowanym na organizowanie otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów i innych wydarzeń sportowych dla młodych ludzi, w szczególności przez te organizacje, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia rządowego lub korzystały z niego w niewielkim stopniu.

Program wspierać będzie małe i średnie wydarzenia, w których wysokość dotacji nie przekracza 20 tys. zł.

Właśnie takie inicjatywy stanowić będą podstawę do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych. Unikalna formuła programu, zastosowana po raz pierwszy przez Ministerstwo, pozwoli na wsparcie nawet ponad 1,5 tysiąca lokalnych projektów.

Program Mikro Granty

Program ma stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego z obszaru małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży. Program Mikro Grantów ma umożliwić dotarcie z ofertą aktywizacji do grup środowiskowych oraz społecznych, które wcześniej takiej możliwości nie posiadały – nie były beneficjantami zadań publicznych. Działania te zaspokoić powinny bardzo duży popyt społeczny na tego typu zadania, wynikający ze zwiększającej się świadomości mieszkańców, a także motywacji wewnętrznej do aktywizacji środowiska lokalnego, w czym środki publiczne pełnią kluczową rolę. Ważna jest w tym zakresie dostępność do zorganizowanych, regularnych aktywności sportowych prowadzonych przez przystosowane do tego podmioty – kluby sportowe i inne organizacje właściwe dla tych środowisk, które prowadzą taką działalność.

Głównymi celami programu są:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.