Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej operatorem krajowym projektu “Animator - Moje Boisko Orlik 2012”
Aktualności

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej operatorem krajowym projektu “Animator - Moje Boisko Orlik 2012”

Z radością informujemy, że w dniu 20. lutego br. Komisja Konkursowa Ministerstwa Sportu i Turystyki wybrała Fundację Rozwoju  Kultury Fizycznej krajowym operatorem projektu “Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. Fundacja będzie go realizować w ramach prowadzonego przez siebie programu Nasz Orlik. Cele projektu to pełne wykorzystanie obiektów Orlik do zapewnienia równego dostępu do regularnej aktywności […]

Z radością informujemy, że w dniu 20. lutego br. Komisja Konkursowa Ministerstwa Sportu i Turystyki wybrała Fundację Rozwoju  Kultury Fizycznej krajowym operatorem projektu “Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. Fundacja będzie go realizować w ramach prowadzonego przez siebie programu Nasz Orlik.

Cele projektu to pełne wykorzystanie obiektów Orlik do zapewnienia równego dostępu do regularnej aktywności fizycznej mieszkańcom i mieszkankom Polski; zapewnienie wsparcia i możliwości podnoszenia kompetencji Animatorom i Animatorkom Orlików; zapewnienie wszystkim zainteresowanym łatwego dostępu do informacji o ofercie zajęć sportowych realizowanych w ramach projektu.

Priorytetami projektu w roku 2014 są:

  • Zwiększenie liczby stałych użytkowników Orlików wśród: małych dzieci, dziewcząt, kobiet, seniorów/seniroek, osób niepełnosprawnych oraz  całych rodzin.
  • Zbadanie i wprowadzenie sposobów pracy utrzymujących atrakcyjność sportu wśród grup aktywnych, które odchodzą od sportu: chłopców i mężczyzn.
  • Wprowadzenie systemu zintegrowanego zarządzania siecią kompleksów Orlik w całym kraju.

Zgodnie z podjętym zobowiązaniem, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej będzie odpowiadać za dofinansowanie zatrudnienia Animatorów/Animatorek z 2232 obiektów Orlik z terenu całego kraju; wprowadzenie systemu komunikacji i monitorowania programu za pośrednictwem portalu www.naszorlik.pl oraz prowadzenie systemu badań i wsparcia merytorycznego Animatorów i Animatorek.

Pierwszym działaniem operatora jest przeprowadzenie  konkursu ofert  “Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” w wyniku którego zostanie wybranych 2232 Orlików, które otrzymają dofinansowanie do zatrudnienia Animatorów/Animatorek Orlików, zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez MSiT.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół programu Nasz Orlik