Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej operatorem programu Lokalny Animator Sportu
Aktualności

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej operatorem programu Lokalny Animator Sportu

  Miło nam poinformować, że Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wygrała konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki na operatora programu Lokalny Animator Sportu w 2017 roku. Kwota dofinansowania wyniesie w tym roku 15 197 400 zł. i objętych nią będą 1 462 Orliki. Na każdy zakwalifikowany do programu Orlik dofinansowanie ze środków ministerstwa wyniesie 1100 zł., przy założeniu przepracowania przez […]

 

Miło nam poinformować, że Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wygrała konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki na operatora programu Lokalny Animator Sportu w 2017 roku.

Kwota dofinansowania wyniesie w tym roku 15 197 400 zł. i objętych nią będą 1 462 Orliki. Na każdy zakwalifikowany do programu Orlik dofinansowanie ze środków ministerstwa wyniesie 1100 zł., przy założeniu przepracowania przez Animatora(ów) 69 godzin oraz minimum kolejnych 69 godzin, finansowanych kwotą nie mniejszą niż 1100 zł. ze środków Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzającego Orlikiem. Realizacja programu przez Animatorów rozpocznie się 1 marca i zakończy 30 listopada.

Rekrutacja do programu przeprowadzona zostanie drogą elektroniczną poprzez wypełnione wniosku w formie Ankiety umieszczonej na str.: www.naszorlik.eu. Do chwili rozpoczęcia rekrutacji strona ta nie będzie aktywna. Ankiety wypełniane będą w części przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego i w części przez Animatora(ów). Jeśli JST zgłosi do pracy na jednym Orliku dwóch Animatorów, to przeznaczona dla nich część ankiety wypełnią oni wspólnie.

Rozpoczęcie rekrutacji przewidujemy na dzień 13 lutego od godz. 8.00, a zakończenie przyjmowania wniosków nastąpi w dniu 26 lutego o godz. 23.59.

Puck 08.02.2017                                                 Zespół FRKF