Generator Obsługi Projektu Lokalny Animator Sportu
Aktualności

Generator Obsługi Projektu Lokalny Animator Sportu

Uprzejmie informujemy, że pod domeną http://www.frkf.com.pl  uruchomiony został Generator Obsługi Projektów (GOP), poprzez który Animatorzy będą mogli rozliczać się z przepracowanych godzin w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. Instrukcja wypełniania generatora znajduje się pod domeną: https://frkf.com.pl/instrukcje/InstrukcjaWypelnianiaGeneratoraObslugiProjektuLokalnyAnimatorSportu.pdf Rozliczeniepowinno nastąpić i zostać przedłożone do zatwierdzenia Jednostkom Samorządu Terytorialnego lub podmiotom przez nie upoważnionym do zarządzania Orlikami do […]

Uprzejmie informujemy, że pod domeną http://www.frkf.com.pl  uruchomiony został Generator Obsługi Projektów (GOP), poprzez który Animatorzy będą mogli rozliczać się z przepracowanych godzin w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. Instrukcja wypełniania generatora znajduje się pod domeną: https://frkf.com.pl/instrukcje/InstrukcjaWypelnianiaGeneratoraObslugiProjektuLokalnyAnimatorSportu.pdf

Rozliczeniepowinno nastąpić i zostać przedłożone do zatwierdzenia Jednostkom Samorządu Terytorialnego lub podmiotom przez nie upoważnionym do zarządzania Orlikami do 16.06.2016 r.

Po zatwierdzeniu raportów z przepracowanych godzin, Fundacja rozpocznie sukcesywne przelewanie wynagrodzeń na wskazane przez Animatorów w Załącznikach nr 14 do wniosków aplikacyjnych konta bankowe.

Niniejsza informacja wraz z instrukcją wypełniania Generatora została przesłana na adresy mailowe Animatorów.  Przed rozpoczęciem rozliczania, bardzo prosimy wszystkich Animatorów o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją.

Mając na uwadze umożliwienie Animatorom jak najszybszego rozliczenia się z dotychczas przepracowanych w ramach projektu godzin oraz rozpoczęcie wypłat zaległych wynagrodzeń, zdecydowaliśmy się na uruchomienie Generatora w obecnej wersji alternatywnej. Po zakończeniu prac modernizacyjnych nad portalem www.naszorlik.pl, GOP stanie się jego integralną częścią, służącą do obsługi Animatorów pracujących w ramach projektu Lokalny Animator Sportu.

Zespół FRKF

04.06.2016 r.