Gratulacje zakwalifikowanym - szansa dla pozostałych
Aktualności

Gratulacje zakwalifikowanym - szansa dla pozostałych

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej gratuluje wszystkim Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz Animatorom, których orliki pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny i zakwalifikowane zostały do projektu „Lokalny Animator Sportu”. Jednocześnie informujemy, iż w najbliższych dniach ogłoszony zostanie konkurs uzupełniający. Do konkursu będą mogły przystąpić wszystkie JST, zarówno te które jeszcze nie aplikowały, jak i te które po ocenie wniosków […]

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej gratuluje wszystkim Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz Animatorom, których orliki pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny i zakwalifikowane zostały do projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższych dniach ogłoszony zostanie konkurs uzupełniający. Do konkursu będą mogły przystąpić wszystkie JST, zarówno te które jeszcze nie aplikowały, jak i te które po ocenie wniosków aplikacyjnych do projektu się nie zakwalifikowały.

Przypominamy, że do projektu zakwalifikowanych zostało 2010 orlików (na opublikowanej liście jeden orlik wpisany został dwa razy), co stanowi 90 procent złożonych wniosków aplikacyjnych. Po rekrutacji odpadło 10 procent, z czego 3 procent z powodu błędów formalnych (błędnie wypełniony lub brak Załącznika nr 2) oraz 7 procent z powodu niskiej oceny merytorycznej wniosku Animatora.

W związku z przedłużającą się procedurą rekrutacji, spowodowaną głównie koniecznością wyeliminowania wielokrotnie składanych tych samych (rekordowy wniosek złożony został 110 razy), termin przesyłania przez JST zakwalifikowanych wniosków i umów wraz z załącznikami w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck wydłużony zostaje do 27 kwietnia 2016 (decyduje data stempla pocztowego).

Zespół FRKF