Harmonogram zajęć Animatora
Aktualności

Harmonogram zajęć Animatora

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełniania Harmonogramów zajęć w projekcie Lokalny Animator Sportu, pragniemy wyjaśnić istniejące wątpliwości Animatorów w tym zakresie. Wprowadzenie obowiązku wypełniania Harmonogramów w Generatorze Obsługi Projektu podyktowana została potrzebą poprawy wymiany informacji pomiędzy Animatorami, a uczestnikami prowadzonych przez nich zajęć. Chodzi o to, aby uczestnicy zajęć mogli w dowolnej chwili sprawdzić, […]

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełniania Harmonogramów zajęć w projekcie Lokalny Animator Sportu, pragniemy wyjaśnić istniejące wątpliwości Animatorów w tym zakresie.

Wprowadzenie obowiązku wypełniania Harmonogramów w Generatorze Obsługi Projektu podyktowana została potrzebą poprawy wymiany informacji pomiędzy Animatorami, a uczestnikami prowadzonych przez nich zajęć. Chodzi o to, aby uczestnicy zajęć mogli w dowolnej chwili sprawdzić, co gdzie i kiedy będzie się odbywało. Informacja ta umożliwi im planowanie swojego czasu i dostosowanie go do zajęć, którymi są zainteresowani. Harmonogramy na przyszły miesiąc powinny być uzupełnione najpóźniej ostatniego dnia kończącego się miesiąca, tuż przed złożeniem rozliczenia.

W związku z tym, że duża część animatorów nie wypełniła harmonogramów na lipiec, prosimy o dokonanie tego w trybie pilnym. Przed dokonaniem wypłat wynagrodzeń lipcowych Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej będzie sprawdzać, którzy animatorzy mają wypełnione harmonogramy pracy.

Animatorzy będą mieli możliwość wprowadzania zmian w złożonym wcześniej harmonogramie, z tym że zmiany te dotyczyć będą tylko zajęć przyszłych, a nie przeszłych. Jeśli np. z powodu złych warunków meteorologicznych lub innych ważnych przyczyn zaplanowane wcześniej zajęcia nie będą mogły być zrealizowane, to do chwili ich rozpoczęcia należy je odwołać i przenieść na termin późniejszy w tym samym miesiącu.

Zespół FRKF
02.07.2016