Informacja dla Jednostek zarządzających Orlikami
Aktualności

Informacja dla Jednostek zarządzających Orlikami

  Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej jako Operator Projektu Lokalny Animator Sportu pragnie przypomnieć wszystkim uczestniczącym w projekcie Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz upoważnionym przez nie podmiotom do zarządzania Orlikami o wynikającym z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) obowiązku przesłania do 16 sierpnia 2016 r. pisemnych potwierdzeń dokonywanych wypłat Animatorom, za okres od 1 kwietnia […]

 

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej jako Operator Projektu Lokalny Animator Sportu pragnie przypomnieć wszystkim uczestniczącym w projekcie Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz upoważnionym przez nie podmiotom do zarządzania Orlikami o wynikającym z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) obowiązku przesłania do 16 sierpnia 2016 r. pisemnych potwierdzeń dokonywanych wypłat Animatorom, za okres od 1 kwietnia 2016 do 31 lipca 2016.

Rozliczenie powyższe należy wypełnić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy, który jest do pobrania z linku:  Załącznik nr 11-Wzór okresowego zestawienia wypłaconego wynagrodzenia dla animatora

Pobrany Załącznik nr 11 należy: wydrukować, wypełnić oraz uwierzytelnić pieczęciami i podpisami osób upoważnionych do jego wypełniania, a następnie doręczyć na adres Fundacji: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck w terminie do 16 sierpnia 2016 r., decyduje data stempla pocztowego.

Puck 29.07.2016                                                                                                                             Zespół FRKF