Informacja dla JST/Zarządców Orlików
Aktualności

Informacja dla JST/Zarządców Orlików

Informacja dla JST/Zarządców Orlików w Projekcie Lokalny Animator Sportu 2019   Przypominamy, że zgodnie z § 2 pkt.3 Umowy o Przyznaniu Dofinasowania w ramach Projektu  Lokalny Animator Sportu w roku 2019 na Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz wszystkich innych upoważnionych przez nie podmiotach zatrudniających w tym projekcie animatorów, spoczywa obowiązek przesłania potwierdzeń wypłat za pracę animatorów […]

Informacja dla JST/Zarządców Orlików w Projekcie Lokalny Animator Sportu 2019

 

Przypominamy, że zgodnie z § 2 pkt.3 Umowy o Przyznaniu Dofinasowania w ramach Projektu  Lokalny Animator Sportu w roku 2019 na Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz wszystkich innych upoważnionych przez nie podmiotach zatrudniających w tym projekcie animatorów, spoczywa obowiązek przesłania potwierdzeń wypłat za pracę animatorów w tym projekcie.

Rozliczenie wypłat należy dokonać poprzez wydrukowanie i wypełnienie Załącznika nr 8, który można pobrać ze strony:

www.orlysportu.pl ->w zakładce projekty -> Lokalny Animator Sportu -> do pobrania -> dokumenty projektowe 2019

lub otworzyć go poprzez kliknięcie w link:

http://serwer1952471.home.pl/orlysportu/wp-content/uploads/2019/01/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-8-Wz%C3%B3r-okresowego-zestawienie-wyp%C5%82aconego-wynagrodzenia-dla-animatora-2019-2.pdf

Załącznik nr 8, obejmujący wypłaty wynagrodzeń za okres od 01 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. należy przesłać w formie papierowej Operatorowi na adres: Fundacja Orły Sportu, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data stempla pocztowego) do 31 lipca 2019 r.