Informacje dla studentów będących animatorami
Aktualności

Informacje dla studentów będących animatorami

Uprzejmie prosimy, aby WSZYSCY animatorzy posiadający status studenta do 26 roku życia udokumentowali go niezwłocznie przesyłając kserokopię lub skan legitymacji studenckiej (za zgodnością z oryginałem) ważnej do października 2017 roku. Dokument prosimy przesłać na adres Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej (Puck, ul. Lipowa 3, 84-100) lub skanem na adres kadry@frkf.pl . Uwaga! Powyższy obowiązek dotyczy również […]

Uprzejmie prosimy, aby WSZYSCY animatorzy posiadający status studenta do 26 roku życia udokumentowali go niezwłocznie przesyłając kserokopię lub skan legitymacji studenckiej (za zgodnością z oryginałem) ważnej do października 2017 roku. Dokument prosimy przesłać na adres Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej (Puck, ul. Lipowa 3, 84-100) lub skanem na adres kadry@frkf.pl .

Uwaga! Powyższy obowiązek dotyczy również tych animatorów, którzy w dokumentach rekrutacyjnych nadesłali legitymację studencką, jednak jest ona ważna tylko do 31 marca.

W przypadku nieudokumentowania w ten sposób statusu studenta ważną legitymacją FRKF będzie zobowiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacać wynagrodzenie z potrąceniem „pełnego ZUS-u”.

Zespół FRKF

Puck, 27.03.2017