Jesienne konferencje Nasz Orlik 2015
Aktualności

Jesienne konferencje Nasz Orlik 2015

W październiku 2015 roku Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej rozpoczęła II cykl konferencji Nasz Orlik 2015 – edycja jesienna. Wojewódzkie konferencje były zorganizowane przede wszystkim we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w poszczególnych województwach, poszczególne spotkania zorganizowaliśmy we współpracy z: Urzędem Miasta Kutno, Urzędem Miasta w Ostrołęce, Urzędem Miasta w Szczecinie i Urzędem Miasta Katowice. Na jesiennych spotkaniach został […]

W październiku 2015 roku Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej rozpoczęła II cykl konferencji Nasz Orlik 2015 – edycja jesienna. Wojewódzkie konferencje były zorganizowane przede wszystkim we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w poszczególnych województwach, poszczególne spotkania zorganizowaliśmy we współpracy z: Urzędem Miasta Kutno, Urzędem Miasta w Ostrołęce, Urzędem Miasta w Szczecinie i Urzędem Miasta Katowice.

konf1
Konferencja w województwa Małopolskim – Kraków

Na jesiennych spotkaniach został przedstawiony status realizacji projektu Nasz Orlik, wnioski z realizacji działań w pierwszym półroczu i plany na ostatni kwartał 2015 roku. W związku ze zgłaszanymi potrzebami animatorów, w ramach każdej konferencji przeprowadzono panel dotyczący pozyskiwania środków na działania prowadzone na Orlikach. Ze względu na specyfikę działań Orlików, które obejmują w większości dużą aktywność grup nieformalnych i koleżeńskich w organizację konferencji włączono operatorów regionalnych środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którzy opowiedzieli zebranym o możliwości pozyskania mikrograntów na działania związane ze sportem i kulturą fizyczną w ramach konkursów, które rozpoczną się na początku 2016 roku. Nawiązaliśmy także współpracę z operatorami wojewódzkimi programu „Równać Szanse”, którego działania są skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat.

konf2
Konferencja w województwie kujawsko-pomorskim – Toruń

Do organizacji jesiennych konferencji zaangażowaliśmy następujące organizacje lokalne:

 • Fundacja Pokolenia z Tczewa
 • Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych – Tłok z Torunia
 • Stowarzyszeni Instytut Zachodni z Poznania
 • Opus Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z Kutna
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski z Krakowa
 • Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika
 • Fundacja Generator Inspiracji z Rzeszowa
 • Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia z Opola
konf3
Wystąpienie animatora-eksperta – Bartosza Nakończego podczas konferencji w Kutnie

Dodatkowo przy okazji organizacji konferencji zorganizowano Lokalne Spotkania Edukacyjne w ramach Akademii Animatora skierowane głównie do animatorów, podczas której prezentowano dobre praktyki Orlików.

Do prezentacji swoich doświadczeń podczas spotkań zaprosiliśmy:

 • Grzegorza Lipińskiego z województwa pomorskiego
 • Pawła Adamkiewicza z województwa kujawsko-pomorskiego
 • Krzysztofa Tomasika z województwa kujawsko-pomorskiego
 • Zbigniewa Serowińskiego z województwa warmińsko-mazurskiego
 • Tomasza Walkiewicza z województwa zachodniopomorskiego
 • Marcina Sielczaka z województwa mazowieckiego
 • Jacka Karwowskiego z województwa lubelskiego
 • Bogdana Błaszczuka z województwa lubelskiego
 • Michała Nycza z województwa podkarpackiego
 • Henryka Sokoła z województwa małopolskiego
 • Łukasza Kostucha z województwa małopolskiego
 • Bartosza Nakończego z województwa małopolskiego
 • Katarzynę Pawlaczyk z województwa opolskiego
 • Macieja Woźniaka z województwa dolnośląskiego
 • Dawida Kozicę z województwa wielkopolskiego
 • Dariusza Małeckiego z województwa wielkopolskiego 
konf4
Rozdanie dyplomów uczestnictwa w ramach Lokalnego Spotkania Edukacyjnego przez animatora-eksperta – Zbigniewa Serowińskiego

A tak wyglądała frekwencja w poszczególnych miastach:

 • 13.10.2015 – konferencja w Kościerzynie – 33 osoby
 • 20.10.2015 – konferencja w Toruniu – 46 osób
 • 20.10.2015 – konferencja w Zielonej Górze – 22 osoby
 • 23.10.2015 – konferencja w Poznaniu – 37 osób
 • 23.10.2015 – konferencja w Olsztynie – 28 osób
 • 26.10.2015 – konferencja w Krakowie – 23 osoby
 • 30.10.2015 – konferencja w Katowicach – 32 osoby
 • 03.11.2015 – konferencja w Białymstoku – 25 osób
 • 05.11.2015 – konferencja w Ostrołęce – 20 osób
 • 05.11.2015 – konferencja w Rzeszowie – 34 osoby
 • 13.11.2015 – konferencja w Kielcach – 15 osób
 • 13.11.2015 – konferencja w Opolu – 16 osób
 • 17.11.2015 – konferencja w Szczecinie – 30 osób
 • 17.11.2015 – konferencja we Wrocławiu – 31 osób
 • 18.11.2015 – konferencja w Lublinie – 23 osoby

W sumie na wszystkich konferencjach regionalnych było zebranych 450 uczestników.

Podczas spotkań promowaliśmy także film „Animowani. Seniorzy na Orliku” w związku z obchodami miesiąca aktywności osób starszych. Po konferencjach wojewódzkich w Kościerzynie i Katowicach odbyły się dodatkowe spotkania. W Kościerzynie odbyła się projekcja filmu dla seniorów i osób związanych z aktywnością seniorów w Kościerskim Domu Kultury. Projekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem,  na pokaz przybyło aż 45 osób.

konf5
Uczestnicy projekcji filmu „Animowani. Seniorzy na Orliku”

W Katowicach odbyło się spotkanie dla przedstawicieli rad seniorów, działających na terenie województwa śląskiego. Wzięło w niej udział 17 przedstawicieli z 8 różnych Rad Seniorów. Podczas tej części zaprezentowano ofertę Orlików dla seniorów oraz rozpoczęto dyskusję nad rolą Orlików w aktywizacji fizycznej seniorów. Spotkanie zakończyło się konkluzją dotyczącą zaangażowania rad seniorów w wybór grup priorytetowych na Orlikach.

konf6
Uczestnicy konferencji w Białymstoku