Junior Sport – dokumenty projektowe dla zakwalifikowanych podmiotów
Aktualności

Junior Sport – dokumenty projektowe dla zakwalifikowanych podmiotów

Podmioty z województw, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, które zakwalifikowane zostały do projektu „Junior Sport” w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” Lista poniżej: WYKAZ-ORGANIZACJI-AKTUALIZACJA prosimy o pobranie dokumentów projektowych. Dokumenty dla organizacji wymienione poniżej do pobrania: UMOWA JUNIOR SPORT-ORGANIZACJA  – Dwa egzemplarze Załącznik nr 2 – Deklaracja podmiotu realizującego projekt Junior Sport Załącznik nr 3 – Potwierdzenie dokonania […]

Podmioty z województw, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, które zakwalifikowane zostały do projektu „Junior Sport” w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Lista poniżej:

WYKAZ-ORGANIZACJI-AKTUALIZACJA

prosimy o pobranie dokumentów projektowych.

Dokumenty dla organizacji wymienione poniżej do pobrania:

Dokumenty dla osoby zatrudnionej, jako trener  wymienione poniżej do pobrania:

UWAGA:

Załącznik nr 1 – Regulamin Naboru i Realizacji Projektu– podpisuje organizacja oraz trener.

Wydrukowane, wypełnione, podpisane i opieczętowane dokumenty wraz z wnioskiem należy w formie papierowej doręczyć w jednej kopercie na nasz adres Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck w terminie do 25.05.2016 r (decyduje dane stempla pocztowego). Niedotrzymanie tego terminu może skutkować wykluczeniem z udziału w projekcie.

Przed wysłaniem dokumentów, szczególnie wniosku, prosimy o ponowne  sprawdzenie poprawności wypełnionej dokumentacji, jak również o uzupełnienie jej zgodnie z informacjami uzyskanymi od Operatora.

Jednocześnie przypominamy, że nabór uzupełniający w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim trwać będzie do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych dla tych województw. Zakwalifikowane do projektu podmioty informujemy o tym drogą telefoniczna i mailową.

Zespół FRKF

Puck 18.05.2016