„Junior Sport” – nabór wniosków
Aktualności

„Junior Sport” – nabór wniosków

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór wniosków do projektu „Junior Sport”  w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Do składania wniosków aplikacyjnych, zgodnie z regulaminem naboru, zapraszamy wszystkie zainteresowane i posiadające osobowość prawną: Kluby Sportowe, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Fundacje zajmujące się sportem  oraz Szkoły publiczne i niepubliczne z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Dziękujemy wszystkim […]

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór wniosków do projektu „Junior Sport”  w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Do składania wniosków aplikacyjnych, zgodnie z regulaminem naboru, zapraszamy wszystkie zainteresowane i posiadające osobowość prawną: Kluby Sportowe, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Fundacje zajmujące się sportem  oraz Szkoły publiczne i niepubliczne z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Dziękujemy wszystkim którzy przysłali nam wstępne deklaracje gotowości przystąpienia do projektu i przypominamy, że ich nadesłanie nie oznacza automatycznego udziału w projekcie.

Do składania zamieszczonych poniżej dokumentów aplikacyjnych zapraszamy  zarówno podmioty które przesłały nam wstępne deklaracje, jak i podmioty które deklaracji takich nam nie przesłały.

Dokumenty aplikacyjne projektu „Junior Sport” do pobrania:

Wniosek Junior Sport

Regulamin realizacji projektu Junior Sport

Wydrukowane, wypełnione opieczętowane i podpisane dokumenty należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej do dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres: junior.sport@frkf.pl 

Zakwalifikowane do projektu podmioty poinformujemy o tym drogą mailową oraz poprzez umieszczenie informacji o wynikach naboru na str. www.frkf.pl.

Zespół FRKF