„Junior Sport” – przedłużamy terminy naboru wniosków
Aktualności

„Junior Sport” – przedłużamy terminy naboru wniosków

W związku z dużym zainteresowaniem oraz kierowanymi do nas licznymi pytaniami, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej przedłuża terminy naboru wniosków do projektu „Junior Sport”  w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Wydrukowane, wypełnione opieczętowane i podpisane dokumenty należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej do dnia 5 maja 2016 r. na adres: junior.sport@frkf.pl  oraz doręczyć w formie […]

W związku z dużym zainteresowaniem oraz kierowanymi do nas licznymi pytaniami, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej przedłuża terminy naboru wniosków do projektu „Junior Sport”  w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Wydrukowane, wypełnione opieczętowane i podpisane dokumenty należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej do dnia 5 maja 2016 r. na adres: junior.sport@frkf.pl  oraz doręczyć w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck do dnia 11 maja 2016 r.

Zakwalifikowane do projektu podmioty poinformujemy o tym drogą mailową oraz poprzez umieszczenie informacji o wynikach naboru na str. www.frkf.pl. w dniu 6 maja 2016 r.

Do składania wniosków aplikacyjnych, zgodnie z regulaminem naboru, zapraszamy wszystkie zainteresowane i posiadające osobowość prawną: Kluby Sportowe, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Fundacje zajmujące się sportem  oraz Szkoły publiczne i niepubliczne z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Dokumenty aplikacyjne projektu „Junior Sport” do pobrania:

Wniosek Junior Sport

Regulamin realizacji projektu Junior Sport

 Zespół FRKF