Junior Sport – Rozliczenie Trenerów
Aktualności

Junior Sport – Rozliczenie Trenerów

Szanowni trenerzy, W związku z rozliczeniem projektu Junior Sport za okres 18.08.-20.12.2016 prosimy o przesłanie drogą mailową na adres: junior.sport@frkf.pl: Do 12.12.2016 dziennika zajęć (jest w załączniku) wypełnionego awansem do 20.12. dziennik-zajec skanu wypełnionego podpisanego i ostemplowanego przez klub Załącznika nr 3- okresowe zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla Trenera (znajduje się w załączniku) zalacznik-nr-3-potwierdzenie-dokonania-naleznych-i-terminowych-wyplat-wynagrodzenia-trenera Do 16.12.2016 […]

Szanowni trenerzy,

W związku z rozliczeniem projektu Junior Sport za okres 18.08.-20.12.2016 prosimy o przesłanie drogą mailową na adres: junior.sport@frkf.pl:

Do 12.12.2016

  • dziennika zajęć (jest w załączniku) wypełnionego awansem do 20.12.

dziennik-zajec

  • skanu wypełnionego podpisanego i ostemplowanego przez klub Załącznika nr 3- okresowe zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla Trenera (znajduje się w załączniku)

zalacznik-nr-3-potwierdzenie-dokonania-naleznych-i-terminowych-wyplat-wynagrodzenia-trenera

Do 16.12.2016

  • skanu podpisanego przez trenera rachunku, który otrzyma drogą mailową do dnia 15.12.2016.

Rachunek do Umowy Zlecenie zostanie przygotowany na podstawie przedłożonego dziennika zajęć.

 

Do 23.12.2016

(decyduje data stempla pocztowego) na adres Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck należy przesłać w formie papierowej oryginałów dokumentów, wysłanych wcześniej mailem w formie skanów:

  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany rachunek przez trenera,
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany przez trenera dziennik
  • Wypełniony, wydrukowany, podpisany i ostemplowany przez klub Załącznik nr 3- okresowe zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla Trenera

Dotrzymanie w/w terminów umożliwi nam wypłatę wynagrodzeń do końca 2016 roku.

Trenerzy, którzy nie wywiążą się z w/w terminów nie otrzymają wynagrodzenia, ponieważ w związku zakończeniem projektu, po 31.12.2016r. środki finansowe na jego realizację nie mogą już być wydatkowane przez Operatora i muszą zostać zwrócone do Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół FRKF                                                       Puck 30.11.2016