Kolejna edycja szkolenia
Aktualności

Kolejna edycja szkolenia "Zarządzanie nieruchomościami publicznymi - specjalizacja obiekty sportowe"

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej we współpracy z Szkołą Główną Handlową i Instytutem IREM Polska. Kurs startuje 04.03.2016, nabór trwa. Szkolenie skierowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzających obiektami użyteczności publicznej o profilu sportowym (ośrodki sportu i rekreacji, orliki, pływalnie itd.) pragnących poszerzyć bądź usystematyzować […]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej we współpracy z Szkołą Główną Handlową i Instytutem IREM Polska.

Kurs startuje 04.03.2016, nabór trwa.

Szkolenie skierowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzających obiektami użyteczności publicznej o profilu sportowym (ośrodki sportu i rekreacji, orliki, pływalnie itd.) pragnących poszerzyć bądź usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania lokalnym sportem i współpracy ze społecznością i partnerami lokalnymi.

Prowadzący:

IREM Polska, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej.

W programie szkolenia:

–  30 h kursu/wykłady w siedzibie  FRKF, w dwóch dwudniowych sesjach,

–  e-learning 21 dni + konsultacje on-line,

–  zakwaterowanie i wyżywienie w czasie sesji stacjonarnych 4-5.03.2016 i 9-10.04.2016 (przyjazd w piątek, szkolenie w sobotę i niedzielę)

–  certyfikat ukończenia szkolenia/zaliczenia przed Komisją Egzaminacyjną złożoną z przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej oraz polskiego oddziału Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM i Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej.

Materiały dot. warunków udziału prześlemy zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane do koordynatora.

kontakt organizacyjny:

Violetta Derengowska

mail: v.derengowska@frkf.pl,

tel. 601388701

serdecznie zapraszamy