Konferencja Fundraising w Sporcie. Kraków 29.11.2013
Aktualności

Konferencja Fundraising w Sporcie. Kraków 29.11.2013

Fundusze dla sportu, to zagadnienie, które nurtuje osoby zaangażowane w rozwój polskiego sportu, tak na poziomie lokalnego klubu jak i w ogólnopolskich strukturach związkowych. Jak pozyskiwać dodatkowe fundusze? Co może wspierać rozwój realizowanych przez nas działań? Na te pytania starali się odpowiedzieć organizatorzy i uczestnicy konferencji. Rozmawiano o sile partnerstw, sieci, wizerunku,wolontariacie i potrzebie zmian. […]

Fundusze dla sportu, to zagadnienie, które nurtuje osoby zaangażowane w rozwój polskiego sportu, tak na poziomie lokalnego klubu jak i w ogólnopolskich strukturach związkowych. Jak pozyskiwać dodatkowe fundusze? Co może wspierać rozwój realizowanych przez nas działań? Na te pytania starali się odpowiedzieć organizatorzy i uczestnicy konferencji. Rozmawiano o sile partnerstw, sieci, wizerunku,wolontariacie i potrzebie zmian.

Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Fundrasingu  www.fundraising.org.pl.

W konferencji uczestniczyło 2 przedstawicieli Fundacji, Monika Chabior i Arek Mierkowski. Oboje podzielili się doświadczeniami z obszarów wolontariatu sportowego i tworzenia partnerstw.

więcej informacji: www.sport.fundraising.org.pl/konferencja-fundraising-w-sporcie/

1_fundrasing

2 fundrasing