Konferencja prasowa z Ministrem Sportu i Turystyki - Andrzejem Biernatem - 03.07.2014
Aktualności

Konferencja prasowa z Ministrem Sportu i Turystyki - Andrzejem Biernatem - 03.07.2014

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele operatorów wojewódzkich programów aktywizujących sport wśród dzieci i młodzieży , uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Sportu Andrzejem Biernatem. Do spotkania doszło na terenie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku dnia 3.07. b.r. i miało ono na celu podpisanie porozumienia w sprawie współdziałania obu instytucji w latach 2014-2018. Na wstępie zaprezentowane […]

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele operatorów wojewódzkich programów aktywizujących sport wśród dzieci i młodzieży , uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Sportu Andrzejem Biernatem.

Do spotkania doszło na terenie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku dnia 3.07. b.r. i miało ono na celu podpisanie porozumienia w sprawie współdziałania obu instytucji w latach 2014-2018. Na wstępie zaprezentowane zostały programy realizowane na Pomorzu: program „Mały Mistrz” i „Multisport”, program „Umiem pływać” oraz program „Kadra Wojewódzka Młodzika” (realizowany przez Pomorską Federację Sportu).

Dzięki podpisaniu umów zarówno strona rządowa, jak i samorząd województwa pomorskiego zadeklarowały wolę współpracy przy realizacji na terenie województwa zadań dotyczących m.in.: organizacji zajęć sportowych w pływaniu; wsparcia realizacji przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w systemie edukacji wczesnoszkolnej (program Mały Mistrz); organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, uczniów klas 4-6 szkół podstawowych o charakterze interdyscyplinarnym (program Multisport).

Minister Biernat podkreślił, że województwo pomorskie jest krajowym liderem w sprawach związanych z wdrażaniem różnego rodzaju sportowych programów.

Za programy ”Mały mistrz” (dotyczy uczniów klas 1-3 szkół podstawowych) i „Multisport” (klasy 4-6) w województwie pomorskim odpowiada Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, dlatego też w spotkaniu uczestniczyły prezeska fundacji Monika Chabior, koordynatorki obu programów Patrycja Komowska – odpowiedzialna za wdrażanie programu Mały Mistrz do szkół i Joanna Krzyżańska – nadzorująca program Multisport w pomorskich klubach.

Z kolei projekt „Umiem pływać” koordynuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ze Słupska które reprezentowała pani Anna Bardecka.

– W programie „Mały mistrz” weźmie udział 10 tysięcy uczniów z ponad

540 klas i 290 szkół. W ramach zajęć w-fu dzieci mają zdobywać sprawności, dzięki czemu nie będą rywalizować ze sobą, ale dążyć do celu. Z kolei w projekt „Multisport” zaangażowanych jest 1240 dzieci w 67 grupach w 32 gminach. W jego ramach trzy razy w tygodniu prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w klubach sportowych. Dodatkowymi elementami jest badanie sprawności fizycznej oraz doposażenie szkół i grup w sprzęt sportowy – poinformowała prezeska Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej Monika Chabior.

sport 012

sport 016

sport 109

Fot. Sławomir Lewandowski