Konkurs Animator Roku 2015 - do 27 listopada przyjmujemy zgłoszenia
Aktualności

Konkurs Animator Roku 2015 - do 27 listopada przyjmujemy zgłoszenia

Drodzy Animatorzy i  Drogie Animatorki, zapraszamy Was do udziału w konkursie na Animatora/Animatorkę Roku. Jego celem jest wyłonienie 21 najlepszych Animatorek i Animatorów projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” z całej Polski, którzy swoimi działaniami najbardziej przyczynili się do promocji idei sportu powszechnego na Orlikach.  Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie poprzez formularz online udostępniony w portalu NaszOrlik.pl. Link do formularza konkursowego (dostępny […]

Drodzy Animatorzy i  Drogie Animatorki,

zapraszamy Was do udziału w konkursie na Animatora/Animatorkę Roku. Jego celem jest wyłonienie 21 najlepszych Animatorek i Animatorów projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” z całej Polski, którzy swoimi działaniami najbardziej przyczynili się do promocji idei sportu powszechnego na Orlikach.  Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie poprzez formularz online udostępniony w portalu NaszOrlik.pl.

Link do formularza konkursowego (dostępny dla zalogowanych użytkowników)

Regulamin konkursu

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody (m.in. voucher o wartości 1000 zł oraz banner informacyjny z logo Naszego Orlika). Konkurs skierowany jest do wszystkich Animatorów z wyłączeniem Animatorów Ekspertów (którzy zostaną wyróżnieni oddzielnie).

O konkursie

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech kategoriach:

  1. Najlepsza współpraca animatora/animatorki Orlika z grupami priorytetowymi (seniorzy, przedszkolaki, kobiety, dziewczynki, niepełnosprawni, rodziny);
  2. Innowacja w „uspołecznieniu” Orlika, tzn. w uczynieniu Orlika miejscem ważnym dla rozwoju społeczności lokalnej;
  3. Najlepsza współpraca z mediami i jej wykorzystanie w celu promocji idei sportu powszechnego na Orlikach.

Kto może uczestniczyć w konkursie? 

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie animatorzy i animatorki, którzy biorą udział w  tegorocznym projekcie „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” i są zarejestrowani na portalu NaszOrlik.pl. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie zespołu animatorów ekspertów.
Uwaga! Każdy Animator/Animatorka może złożyć tylko jedną aplikację i wyłącznie w ramach jednej z kategorii. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa.

Kryteria oceny

Przy wyborze Animatorów i Animatorek roku komisja konkursowa będzie brać pod uwagę m.in. działania mające na celu zwiększenie liczby uczestników z grup priorytetowych, atrakcyjność zajęć, zaangażowanie wolontariuszy (udokumentowane umowami wolontariackimi), mile widziane będzie udokumentowanie działań na blogu prowadzonym przez animatora/animatorkę na stronie NaszOrlik.pl,  prowadzenie programu wolontariatu na Orliku, współpraca z partnerami (JST, instytucje pozarządowe, organizacje pozarządowe itp.) oraz współpraca  mediami.

Jak się zgłosić?

Do 27 listopada 2015 do godziny 23:59 należy wypełnić i wysłać wniosek aplikacyjny, udostępniany w portalu NaszOrlik.pl. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie do 3 grudnia 2015. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców i wręczenie   nagród odbędzie się  10   grudnia   2015  podczas   konferencji, która odbędzie się w Warszawie w Centrum Olimpijskim przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

A tak było rok temu – laureaci konkursu na Animatora i Animatorkę Roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie w 2014 roku: 

konferencja51750