Konkurs
Aktualności

Konkurs "Kumulacja Aktywności na Orliku - Wygraj spotkanie z Mistrzem"

Zorganizuj ciekawe zajęcia dla Gimnazjalistów w okresie wakacji i wygraj spotkanie z Mistrzem. Główna nagroda to przyjazd mistrza na imprezę/zajęcia Orlikowe we wrześniu i październiku 2015 roku. Zasady udziału w konkursie: 1. Cel Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych i promocja aktywności fizycznej gimnazjalistów na Orlikach w ramach projektów Kumulacja Aktywności i Akademia Animatora 2015. 2. Organizatorzy i współorganizatorzy Organizator: Fundacja Rozwoju […]

Zorganizuj ciekawe zajęcia dla Gimnazjalistów w okresie wakacji i wygraj spotkanie z Mistrzem. Główna nagroda to przyjazd mistrza na imprezę/zajęcia Orlikowe we wrześniu i październiku 2015 roku.

Zasady udziału w konkursie:

1. Cel
Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych i promocja aktywności fizycznej gimnazjalistów na Orlikach w ramach projektów Kumulacja Aktywności i Akademia Animatora 2015.

2. Organizatorzy i współorganizatorzy
Organizator: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, organizator projektu Akademia Animatora 2015 finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Współorganizator: Fundacja Lotto Milion Marzeń, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, organizator projektu Kumulacja Aktywności

3. Termin i miejsce
Konkurs rozpocznie się 17 lipca 2015 roku, a wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2015 roku. Zajęcia w ramach konkursu mogą obywać się na obiektach Moje Boisko Orlik 2012 w całej Polsce.

4. Uczestnictwo
W konkursie mogą uczestniczyć animatorzy i animatorki pracujący na obiektach Moje Boisko Orlik 2012 w całej Polsce. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 10.08.2015 wraz z wyborem mistrza  z listy mistrzów (z tej listy trzeba wybrać mistrza i jego imię i nazwisko wpisać w formularzu)
  • realizacja planowanego, zgłoszonego w formularzu działania,  w terminie od chwili zgłoszenia  do 31.08.2015
  • przesłanie sprawozdania w terminie do 7 dni po zakończeniu imprezy (formularz sprawozdania zostanie przesłany do każdego uczestnika, który wypełni formularz zgłoszeniowy), nie później niż  do 7.09.2015 dla tych, którzy organizowali planowane działania w terminie  31.08.2015 na adres: a.mierkowski@frkf.pl 

5. Rozstrzygnięcie konkursu
Wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie: 2 przedstawiciele FRKF, 2 przedstawiciele FLMM w terminie do 18.09.2015 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.frkf.pl i www.kumulacjaaktywnosci.pl oraz przesłane uczestnikom konkursu.

6. Nagrody
Nagrodami w konkursie będzie przyjazd Mistrza na Twój Orlik.
Termin spotkań z mistrzami zostanie ustalony z każdym ze zwycięzców konkursu indywidualnie, po rozstrzygnięciu konkursu.
Spotkania z mistrzami powinny odbyć się w wybranym i uzgodnionym przez obie strony (zwycięzcę konkursu i wybranego mistrza) terminie w okresie wrzesień-październik 2015 rok.
Koszt przyjazdu, pobytu i udziału mistrza w spotkaniu pokrywają organizatorzy konkursu.

7. Udział w grudniowej konferencji podsumowującej konkurs
Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszenie do udziału w konferencji, która odbędzie się w Warszawie, w pierwszej połowie grudnia. Podczas konferencji zwycięzcom zostaną przekazane dyplomy i upominki.

8. Postanowienia końcowe
Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator, który podejmuje ostateczną decyzję we wszystkich kwestiach spornych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu

9. Kontakt
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu przedstawiciel organizatorów:
Arkadiusz Mierkowski: e-mail: a.mierkowski@frkf.pl , ul. Lipowa 3, 84-100 Puck