Kontrola Orlików
Aktualności

Kontrola Orlików

Szanowni Państwo Animatorzy, Uczestnicy projektu Lokalny Animator Sportu,   W ramach realizacji programu Lokalny Animator Sportu finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki operator programu, którym jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej przystępuje do realizacji kontroli projektu. W ramach kontroli na wylosowane obiekty Orlik udadzą się, w imieniu Fundacji, osoby biorące udział w terenowej kontroli obiektów. […]

Szanowni Państwo Animatorzy,

Uczestnicy projektu Lokalny Animator Sportu,

 

W ramach realizacji programu Lokalny Animator Sportu finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki operator programu, którym jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej przystępuje do realizacji kontroli projektu.

W ramach kontroli na wylosowane obiekty Orlik udadzą się, w imieniu Fundacji, osoby biorące udział w terenowej kontroli obiektów. Osoby te (zgodnie z założeniami projektu) bezpośrednio skontrolują wylosowane Orliki. Kontrola polega na osobistej wizytacji na danym obiekcie, wykonaniu dokumentacji zdjęciowej obiektu oraz wypełnieniu kwestionariusza kontroli (wzór kwestionariusza stanowi załącznik do niniejszej korespondencji). Dzień – dwa przed kontrolą osoby kontrolujące skontaktują się telefonicznie z Animatorami, których obiekty zostały wylosowane do kontroli, w celu spotkania na wylosowanym obiekcie. Taki sposób realizacji zadania pozwala na uzyskanie wiarygodnych danych ze zrealizowanej kontroli krajowej.

Kontrola będzie trwała w okresie 20.06-30.07.2017 roku oraz 1-30.09.2017 rok. Prosimy o przychylne potraktowanie osób kontrolujących obiekt. W przypadku pytań prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem: kontrola2017@frkf.pl

 

Z poważaniem,

 

Łukasz Strzelecki

Prezes Zarządu

 

 

Karta oceny kontroli:

karta oceny kontroli orlików

 

Puck, 15 czerwca 2017 r.