Lokalny Animator Sportu 2017 - dokumenty projektowe
Aktualności

Lokalny Animator Sportu 2017 - dokumenty projektowe

Udostępniamy Państwu dokumenty (umowy i załączniki) do tegorocznego programu Lokalny Animator Sportu. Zakwalifikowane do programu Jednostki Samorządu Terytorialnego do 24 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) zobowiązane są doręczyć w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ul. Lipowa 3 84-100 Puck uzupełniony i podpisany komplet dokumentów. Niedotrzymanie powyższego terminu uznane zostanie za […]

Udostępniamy Państwu dokumenty (umowy i załączniki) do tegorocznego programu Lokalny Animator Sportu. Zakwalifikowane do programu Jednostki Samorządu Terytorialnego do 24 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) zobowiązane są doręczyć w formie papierowej na adres:

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

ul. Lipowa 3

84-100 Puck

uzupełniony i podpisany komplet dokumentów. Niedotrzymanie powyższego terminu uznane zostanie za rezygnację udziału w Programie Lokalny Animator Sportu 2017. W jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Lokalny Animator Sportu 2017 – dokumenty” powinien znajdować się komplet dokumentów dotyczących tylko jednego orlika.

UWAGA ANIMATORZY NIE WYSYŁAJĄ SWOICH UMÓW OSOBNO. UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI SĄ PRZESYŁANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Lista dokumentów do pobrania i wysłania:

Do powyższych dokumentów Jednostka musi dołączyć podpisany i opieczętowany wniosek aplikacyjny (wniosek rekrutacyjny) na każdej ze stron.

Lista dokumentów do pobrania, których nie należy wysyłać w tej dokumentacji:

Zespół FRKF

14.03.2017