Lokalny Animator Sportu - dokumenty projektowe
Aktualności

Lokalny Animator Sportu - dokumenty projektowe

Zakwalifikowane do projektu Jednostki Samorządu Terytorialnego do 27 kwietnia 2016 (decyduje data stempla pocztowego) zobowiązane są doręczyć w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, uzupełniony i podpisany komplet dokumentów. W jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Lokalny Animator Sportu – dokumenty” powinien znajdować się komplet dokumentów dotyczących tylko jednego […]

Zakwalifikowane do projektu Jednostki Samorządu Terytorialnego do 27 kwietnia 2016 (decyduje data stempla pocztowego) zobowiązane są doręczyć w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, uzupełniony i podpisany komplet dokumentów.

W jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Lokalny Animator Sportu – dokumenty” powinien znajdować się komplet dokumentów dotyczących tylko jednego orlika.

Lista dokumentów do pobrania:

Podpisują: Jednostka Samorządu Terytorialnego/Lokalny Animator Sportu

Podpisuje tylko Jednostka Samorządu Terytorialnego:

Podpisuje tylko Lokalny Animator Sportu:

Zespół FRKF