Lokalny Animator Sportu – Doręczanie dokumentów projektowych
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Doręczanie dokumentów projektowych

Uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego do Fundacji Rozwoju Kultury  Fizycznej wpłynęło 328 kompletów dokumentacji projektowej Lokalny Animator Sportu 2017, co stanowi nieco ponad 22% wszystkich zakwalifikowanych do programu podmiotów. Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin na wysłanie powyższej dokumentacji w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej Lipowa 3 84-100 Puck upłynie w dniu […]

Uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego do Fundacji Rozwoju Kultury  Fizycznej wpłynęło 328 kompletów dokumentacji projektowej Lokalny Animator Sportu 2017, co stanowi nieco ponad 22% wszystkich zakwalifikowanych do programu podmiotów.

Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin na wysłanie powyższej dokumentacji w formie papierowej na adres:

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

  1. Lipowa 3

84-100 Puck

upłynie w dniu 24 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Niedotrzymanie powyższego terminu uznane zostanie za rezygnację udziału w Programie Lokalny Animator Sportu 2017.

W jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Lokalny Animator Sportu 2017 – dokumenty” powinien znajdować się komplet dokumentów dotyczących tylko jednego orlika.

UWAGA ANIMATORZY NIE WYSYŁAJĄ SWOICH UMÓW OSOBNO. UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI SĄ PRZESYŁANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Lista dokumentów do pobrania i wysłania:

Do powyższych dokumentów Jednostka musi dołączyć podpisany i opieczętowany wniosek aplikacyjny (wniosek rekrutacyjny) na każdej ze stron.

Lista dokumentów do pobrania, których nie należy wysyłać w tej dokumentacji:

Zespół FRKF                                             Puck 21.03.2017