Lokalny Animator Sportu - Generator Obsługi Projektów uruchomiony
Aktualności

Lokalny Animator Sportu - Generator Obsługi Projektów uruchomiony

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym pod domeną http://www.frkf.com.pl uruchomiony został Generator Obsługi Projektów (GOP), poprzez który Animatorzy będą mogli rozliczać się z przepracowanych godzin w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. Rozliczenie to powinno nastąpić i zostać przedłożone do zatwierdzenia Jednostkom Samorządu Terytorialnego lub podmiotom przez nie upoważnionym do zarządzania Orlikami do każdego piątego dnia […]

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym pod domeną http://www.frkf.com.pl uruchomiony został Generator Obsługi Projektów (GOP), poprzez który Animatorzy będą mogli rozliczać się z przepracowanych godzin w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. Rozliczenie to powinno nastąpić i zostać przedłożone do zatwierdzenia Jednostkom Samorządu Terytorialnego lub podmiotom przez nie upoważnionym do zarządzania Orlikami do każdego piątego dnia miesiąca za godziny przepracowane w ramach programu w miesiącu poprzednim.

Po zatwierdzeniu raportów Fundacja rozpocznie sukcesywne przelewanie wynagrodzeń na konta bankowe, wskazane przez Animatorów w Załącznikach nr 2 do wniosków aplikacyjnych. Zgodnie z Umową ma na to 14 dni, które liczy się od dnia zatwierdzenia Raportu przez JST/Zarządcę Orlika.

Wynagrodzenia za pracę w marcu będą realizowane w kwietniu wobec tych podmiotów, z którymi operator będzie miał podpisane Umowy. Animatorzy, których dokumentacja zawiera braki, otrzymają należne im wynagrodzenia bezzwłocznie po ich uzupełnieniu. O ujawnionych brakach w dokumentacji JST/Zarządcy Orlików oraz pracujący na nich animatorzy są informowani na bieżąco drogą mailową oraz dodatkowo JST/Zarządcy Orlików drogą telefoniczną.

Równocześnie z uruchomieniem GOP rozpoczęliśmy wysyłanie Animatorom niniejszej informacji wraz z instrukcją wypełniania Generatora.  Przed rozpoczęciem rozliczania, bardzo prosimy wszystkich Animatorów o szczegółowe zapoznanie się z załączoną instrukcją.

Instrukcja wypełniania Generatora Obsługi Projektu Lokalny Animator Sportu 2017

Puck 03.04.2017                                       Zespół FRKF