fbpx
Lokalny Animator Sportu - Informacja dla Jednostek zarządzających Orlikami
Aktualności

Lokalny Animator Sportu - Informacja dla Jednostek zarządzających Orlikami

  Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej jako Operator Projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2016 pragnie przypomnieć wszystkim uczestniczącym w projekcie Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz upoważnionym przez nie podmiotom do zarządzania Orlikami o wynikającym z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) obowiązku przesłania do 10 stycznia 2017 r. pisemnych potwierdzeń dokonywanych wypłat Animatorom, za okres […]

 

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej jako Operator Projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2016 pragnie przypomnieć wszystkim uczestniczącym w projekcie Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz upoważnionym przez nie podmiotom do zarządzania Orlikami o wynikającym z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) obowiązku przesłania do 10 stycznia 2017 r. pisemnych potwierdzeń dokonywanych wypłat Animatorom, za okres od 1 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2016.

Rozliczenie powyższe należy wypełnić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy, pobrać go można klikając w link poniżej:

Załącznik nr 11 – Wzór okresowego zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora – sierpień – grudzien

Pobrany Załącznik nr 11 należy: wydrukować, wypełnić oraz uwierzytelnić pieczęciami i podpisami osób upoważnionych do jego wypełniania, a następnie doręczyć na adres Fundacji: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck w nieprzekraczalnym terminie do 10. stycznia 2017 r., decyduje data stempla pocztowego.

Puck 03.01.2017                                                                 Zespół FRKF

Lokalny Animator Sportu - Informacja dla Jednostek zarządzających Orlikami
Aktualności

Lokalny Animator Sportu - Informacja dla Jednostek zarządzających Orlikami

  Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej jako Operator Projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2016 pragnie przypomnieć wszystkim uczestniczącym w projekcie Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz upoważnionym przez nie podmiotom do zarządzania Orlikami o wynikającym z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) obowiązku przesłania do 10 stycznia 2017 r. pisemnych potwierdzeń dokonywanych wypłat Animatorom, za okres […]

 

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej jako Operator Projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2016 pragnie przypomnieć wszystkim uczestniczącym w projekcie Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz upoważnionym przez nie podmiotom do zarządzania Orlikami o wynikającym z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) obowiązku przesłania do 10 stycznia 2017 r. pisemnych potwierdzeń dokonywanych wypłat Animatorom, za okres od 1 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2016.

Rozliczenie powyższe należy wypełnić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy, pobrać go można klikając w link poniżej:

Załącznik nr 11 – Wzór okresowego zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora – sierpień – grudzien

Pobrany Załącznik nr 11 należy: wydrukować, wypełnić oraz uwierzytelnić pieczęciami i podpisami osób upoważnionych do jego wypełniania, a następnie doręczyć na adres Fundacji: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck w nieprzekraczalnym terminie do 10. stycznia 2017 r., decyduje data stempla pocztowego.

Puck 03.01.2017                                                                 Zespół FRKF