Lokalny Animator Sportu – Jutro mija termin zatwierdzania Raportów grudniowych
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Jutro mija termin zatwierdzania Raportów grudniowych

Drodzy Animatorzy, Szanowni Zarządcy Orlików, Przypominamy, że w dniu jutrzejszym, tj. 15 grudnia 2016 r. minie ostateczny termin na zatwierdzenie grudniowych Raportów pracy Animatorów w projekcie „Lokalny Animator Sportu”. Po tym terminie zatwierdzanie Raportów za grudzień nie będzie już możliwe. Generator Obsługi Projektów zostanie zablokowany. W związku z powyższym wszystkich Animatorów prosimy o sprawdzenie w […]

Drodzy Animatorzy,

Szanowni Zarządcy Orlików,

Przypominamy, że w dniu jutrzejszym, tj. 15 grudnia 2016 r. minie ostateczny termin na zatwierdzenie grudniowych Raportów pracy Animatorów w projekcie „Lokalny Animator Sportu”. Po tym terminie zatwierdzanie Raportów za grudzień nie będzie już możliwe. Generator Obsługi Projektów zostanie zablokowany.

W związku z powyższym wszystkich Animatorów prosimy o sprawdzenie w Generatorze, czy ich Raporty pracy za grudzień po złożeniu otrzymały w dniu jutrzejszym status Raportów zatwierdzonych. W przypadkach stwierdzenia niezatwierdzenia Raportów, prosimy o pilne bezpośrednie skontaktowanie się z JST celem wyjaśnienia sytuacji. Niedotrzymanie terminu zatwierdzenia Raportu Animatora, spowoduje utratę przez niego wynagrodzenia za grudzień, gdyż tylko do końca roku Operator projektu może realizować przelewy związane z jego realizacją.

Przyspieszenie procedury zatwierdzania Raportów za pracę w grudniu spowodowane jest:

– koniecznością zamknięcia okresu rozliczania projektu

– wypłatą wynagrodzenia Animatorom do końca 2016 r., wynikającą z  braku od dnia 01.01.2017 r. możliwości dysponowania środkami finansowymi na realizację projektu i przekazania ich z powrotem do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zespół FRKF                                                         Puck 14.12.2016