Lokalny Animator Sportu – Jutro termin składania Rocznego Raport Animatora
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Jutro termin składania Rocznego Raport Animatora

Drodzy Animatorzy, Szanowni Zarządcy Orlików, Przypominamy, że niezależnie od obowiązku składania miesięcznych Raportów, zgodnie z§ 5. pkt. 8 Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) ciąży na Was obowiązek złożenia i zatwierdzenia Rocznego Raportu Animatora. Raport ten można pobrać z załącznika do tej wiadomości: Raport roczny 2016 Po pobraniu przez Animatora Raportu Rocznego należy go […]

Drodzy Animatorzy,

Szanowni Zarządcy Orlików,

Przypominamy, że niezależnie od obowiązku składania miesięcznych Raportów, zgodnie z§ 5. pkt. 8 Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) ciąży na Was obowiązek złożenia i zatwierdzenia Rocznego Raportu Animatora.

Raport ten można pobrać z załącznika do tej wiadomości:

Raport roczny 2016

Po pobraniu przez Animatora Raportu Rocznego należy go wydrukować, wypełnić, opatrzyć datą oraz własnoręcznym podpisem i doręczyć do instytucji zarządzającej Orlikiem w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2016 r.

Instytucje zarządzające zgodnie z powyższym Regulaminem zobowiązane są zweryfikowania Rocznych Raportów Animatorów, które w praktyce sprowadza się do: opieczętowania, podpisania i przesłania, doręczonego wcześniej Raportu Rocznego Animatora, drogą mailową na adres: raportroczny@frkf.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2016 r.

Integralną częścią Rocznego Raportu Animatora będzie zestawienie przedstawiające: liczbę osób, które brały udział w zajęciach Animatorów, liczbę grup oraz informacje o godzinach przepracowanych na orliku i poza nim. Zestawienie to udostępnione zostanie w dniu 16.12.2016 poprzez Generator Obsługi Projektu na stronie: www.frkf.com.pl na profilach wszystkich jednostek zarządzających orlikami uczestniczącymi w projekcie oraz na profilach wszystkich Animatorów. Zestawienia tego Animatorzy oraz ich JST nie muszą już dołączać do Raportu Rocznego Animatora, gdyż dołączy go Operator.

Serdecznie prosimy wszystkich Animatorów oraz instytucje zarządzające orlikami o bezwzględne dochowanie powyższych terminów.

Zespół FRKF                                                                                      Puck 14.12.2016