Lokalny Animator Sportu - Logowanie Animatorów ze zmian
Aktualności

Lokalny Animator Sportu - Logowanie Animatorów ze zmian

  Szanowni Animatorzy, uprzejmie informujemy, że dane osób, które dołączyły do projektu w trybie Zamiany Animatora, zostały wprowadzone do Generatora Obsługi Projektów dostępnego na str. www.frkf.com.pl. Osoby te uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległych Raportów i przekazanie ich do zatwierdzenia przez JST. Zatwierdzone Raporty pozwolą nam na wykonanie przelewów wynagrodzeń na konta Animatorów ze zmian. Obowiązek […]

 

Szanowni Animatorzy,

uprzejmie informujemy, że dane osób, które dołączyły do projektu w trybie Zamiany Animatora, zostały wprowadzone do Generatora Obsługi Projektów dostępnego na str. www.frkf.com.pl. Osoby te uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległych Raportów i przekazanie ich do zatwierdzenia przez JST. Zatwierdzone Raporty pozwolą nam na wykonanie przelewów wynagrodzeń na konta Animatorów ze zmian.

Obowiązek składania miesięcznych Raportów Pracy wynika z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie…, który każdy z Animatorów przystępujących do Projektu przyjął do wiadomości i potwierdził własnoręcznym podpisem. Raport pracy jest dokumentem, w którym Animator potwierdza wykonaną przez siebie pracę w Projekcie.

Animatorom z I oraz z  II naboru, którzy mimo naszych wielokrotnych wezwać nie dopełnili obowiązku wypełnienia zaległych Raportów za miesiące, za które otrzymali już wynagrodzenia wypłacone im w formie zaliczki, zmuszeni byliśmy wstrzymać przelewy wynagrodzeń za sierpień do czasu uzupełnienia zaległych Raportów.

Puck 26.09.2016                                                              Zespół FRKF