„Lokalny Animator Sportu” – nabór uzupełniający
Aktualności

„Lokalny Animator Sportu” – nabór uzupełniający

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Lokalny Animator Sportu” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Do udziału zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego, których wnioski nie zakwalifikowały się do projektu w pierwszym terminie naboru oraz wszystkie zainteresowane dofinansowaniem pracy animatorów na znajdujących się na ich terenie orlikach, które z różnych przyczyn w […]

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Lokalny Animator Sportu” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Do udziału zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego, których wnioski nie zakwalifikowały się do projektu w pierwszym terminie naboru oraz wszystkie zainteresowane dofinansowaniem pracy animatorów na znajdujących się na ich terenie orlikach, które z różnych przyczyn w pierwszym naborze nie uczestniczyły.

Jednostki Samorządu Terytorialnego podejmują decyzje dotyczące udziału zatrudnianych przez siebie Animatorów w postępowaniu rekrutacyjnym o dofinansowanie ich pracy w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Wszystkich zainteresowanych, przed rozpoczęciem wypełniania wniosku aplikacyjnego, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem Projektu „Lokalny Animator Sportu” oraz pozostałymi dokumentami projektowymi. W stosunku do realizowanego w latach poprzednich projektu „Animator Moje Boisko Orlik 2012” nastąpiły istotne zmiany programowe. Nieuwzględnienie tych zmian w planie pracy animatorów we wniosku aplikacyjnym może rzutować na jego merytoryczną ocenę.

Wnioski aplikacyjne wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego Załącznika Nr. 2 – tylko i wyłącznie w formie elektronicznej – składa się poprzez generator, umieszczony na str.: www.naszorlik.eu.

Termin składania wniosków upływa z dniem 12 maja 2016r.

Zespół FRKF                                                                                               Puck 02.05.2016