Lokalny Animator Sportu – Niezatwierdzone miesięczne Raporty Pracy!
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Niezatwierdzone miesięczne Raporty Pracy!

Drodzy Animatorzy, Szanowni Zarządcy Orlików, Jeszcze raz przypominamy, że kończy się czas realizacji projektu „Lokalny Animator Sportu”, a wraz z nim możliwość wykonywania przez operatora przelewów wynagrodzeń za pracę w projekcie. Od początku Nowego Roku nie będzie już możliwości wypłacania Animatorom żadnych środków, gdyż wszystkie niewykorzystane środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tymczasem […]

Drodzy Animatorzy,

Szanowni Zarządcy Orlików,

Jeszcze raz przypominamy, że kończy się czas realizacji projektu „Lokalny Animator Sportu”, a wraz z nim możliwość wykonywania przez operatora przelewów wynagrodzeń za pracę w projekcie. Od początku Nowego Roku nie będzie już możliwości wypłacania Animatorom żadnych środków, gdyż wszystkie niewykorzystane środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tymczasem bardzo duża grupa Animatorów jak dotąd nie złożyła i nie zatwierdziła w JST miesięcznych Raportów Pracy, co uniemożliwia nam wypłatę im wynagrodzeń. W dniu 07.12.2016 liczby niezatwierdzonych Raportów w poszczególnych miesiącach realizacji projektu przedstawiały się następująco: kwiecień – 560, maj – 359, czerwiec – 340, lipiec – 341, sierpień – 340, wrzesień – 342 , październik – 346, listopad – 584, grudzień – 2737.

Od kilkunastu dni ponawiamy informacje, przesyłane mailem do każdego Animatora uczestniczącego w projekcie oraz na stronie: www.frkf.pl i na FB o konieczności złożenia i zatwierdzenia miesięcznych Raportów pracy. Ponadto, nie chcąc zostawiać spóźnionych Animatorów bez wynagrodzenia za pracę w listopadzie, zdecydowaliśmy się na przedłużenie o jeden tydzień terminu na składanie i zatwierdzanie Raportów za pracę w tym miesiącu.

Ostateczne terminy na składanie i zatwierdzanie w JST niezatwierdzonych dotąd miesięcznych Raportów pracy Animatorów przedstawiają się następująco:

– do 12.12.2016 do godz. 23.59 – wypełnienie, złożenie i zatwierdzanie Raportów za: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad.

– do 15.12.2016 do godz. 23.59 – wypełnienie, złożenie i zatwierdzanie Raportów za grudzień.

Uwaga: od dnia 13 grudnia 2016 r. w Generatorze Obsługi Projektu nie będzie możliwości, składania i zatwierdzania Raportów za: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad.

Od dnia 16 grudnia 2016 r.  w Generatorze Obsługi Projektu nie będzie możliwości składania i zatwierdzania Raportów za grudzień.

Niezatwierdzenie miesięcznego Raportu pracy Animatora wiąże się z brakiem możliwości wypłaty przez operatora projektu wynagrodzenia za pracę Animatora w tym miesiącu.

Zespół FRKF                                                                                      Puck 08.12.2016