Lokalny Animator Sportu – Ostateczne terminy składania i zatwierdzania Raportów
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Ostateczne terminy składania i zatwierdzania Raportów

Drodzy Animatorzy, Szanowni Zarządcy Orlików,   Poniższa informacja dotyczy tylko niezłożonych dotąd miesięcznych Raportów pracy Animatorów. Poniższa informacja nie dotyczy Raportów już złożonych i zatwierdzonych przez JST. W związku z dużą liczbą niezłożonych i niezatwierdzonych miesięcznych Raportów pracy Animatorów, uczestniczących w realizacji projektu „Lokalny Animator Sportu” operator projektu podaje ostateczne terminy na ich złożenie i […]

Drodzy Animatorzy,

Szanowni Zarządcy Orlików,

 

Poniższa informacja dotyczy tylko niezłożonych dotąd miesięcznych Raportów pracy Animatorów.

Poniższa informacja nie dotyczy Raportów już złożonych i zatwierdzonych przez JST.

W związku z dużą liczbą niezłożonych i niezatwierdzonych miesięcznych Raportów pracy Animatorów, uczestniczących w realizacji projektu „Lokalny Animator Sportu” operator projektu podaje ostateczne terminy na ich złożenie i zatwierdzenie przez JST.

– do 12.12.2016 do godz. 23.59 – wypełnienie, złożenie i zatwierdzanie Raportów za: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad.

– do 15.12.2016 do godz. 23.59 – wypełnienie, złożenie i zatwierdzanie Raportów za grudzień.

Uwaga: od dnia 13 grudnia 2016 r. w Generatorze Obsługi Projektu nie będzie możliwości, składania i zatwierdzania Raportów za: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad.

Od dnia 16 grudnia 2016 r.  w Generatorze Obsługi Projektu nie będzie możliwości składania i zatwierdzania Raportów za grudzień.

Niezatwierdzenie miesięcznego Raportu pracy Animatora wiąże się z brakiem możliwości wypłaty przez operatora projektu wynagrodzenia za pracę Animatora w tym miesiącu.

Określenie powyższych terminów spowodowane jest:

– koniecznością zamknięcia okresu rozliczania projektu

– możliwością wypłacania wynagrodzenia Animatorom tylko do końca 2016 r., wynikającą z  braku od dnia 01.01.2017 r. możliwości dysponowania środkami finansowymi na realizację projektu i przekazania ich z powrotem do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zespół FRKF                                                           Puck 07.12.2016