Lokalny Animator Sportu – Ostatnie dni na składanie wniosków
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Ostatnie dni na składanie wniosków

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, operator programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu” przypomina Jednostkom Samorządu Terytorialnego i innym podmiotom, zarządzającym obiekty wybudowane w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 oraz Animatorom zainteresowanym udziałem w dofinansowaniu ich pracy na Orlikach, że termin na składanie wniosków aplikacyjnych upłynie w najbliższą niedzielę, tj. 26 lutego o godz. […]

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, operator programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu” przypomina Jednostkom Samorządu Terytorialnego i innym podmiotom, zarządzającym obiekty wybudowane w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 oraz Animatorom zainteresowanym udziałem w dofinansowaniu ich pracy na Orlikach, że termin na składanie wniosków aplikacyjnych upłynie w najbliższą niedzielę, tj. 26 lutego o godz. 23.59. Po tym terminie składanie wniosków aplikacyjnych nie będzie już możliwe.

Wnioski w tym roku przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę: www.naszorlik.eu. Umieszczona na tej stronie Ankieta w części wypełniana jest przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i w części przez Animatora(ów). Jeśli JST zgłosi do pracy na jednym Orliku dwóch Animatorów, to przeznaczona dla nich część ankiety wypełniają oni wspólnie.

Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznym programie, które dotąd nie złożyły jeszcze wniosków aplikacyjnych, prosimy o uwzględnienie tego, że ostatnie dwa dni na ich składanie nie są dniami  roboczymi.

Puck 23.02.2017                                               Zespół FRKF