„Lokalny Animator Sportu” - pozostałe Załączniki
Aktualności

„Lokalny Animator Sportu” - pozostałe Załączniki

Podmioty które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie „Lokalny Animator Sportu” informujemy, że Załączniki Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do Umowy są już do pobrania z linków zamieszczonych poniżej: Załącznik nr 9 – Wzór kwestionariusza zastąpienia animatora Załącznik nr 10 – Wzór umowy powierzenia wykonywania Zadan animatora innej osobie w projekcie Lokalny Animator […]

Podmioty które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie „Lokalny Animator Sportu” informujemy, że Załączniki Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do Umowy są już do pobrania z linków zamieszczonych poniżej:

Załącznik nr 9 – Wzór kwestionariusza zastąpienia animatora

Załącznik nr 10 – Wzór umowy powierzenia wykonywania Zadan animatora innej osobie w projekcie Lokalny Animator Sportu

Załącznik nr 11-Wzór okresowego zestawienia wypłaconego wynagrodzenia dla animatora

Zespół FRKF Puck 28.04.2016