Lokalny Animator Sportu – Raporty i Testy
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Raporty i Testy

Szanowni Animatorzy, Przypominamy o obowiązku terminowego składania miesięcznych Raportów z przepracowanych w ramach projektu Lokalny Animator Sportu godzin. Osoby, które jeszcze nie rozliczyły się z pracy we wrześniu, prosimy o złożenie takiego rozliczenia w dniu dzisiejszym, tak aby umożliwić JST terminowe, tzn. do 05.10. zatwierdzenie złożonych Raportów. Jednocześnie przypominamy o regulaminowym obowiązku przeprowadzenia w październiku […]

Szanowni Animatorzy,

Przypominamy o obowiązku terminowego składania miesięcznych Raportów z przepracowanych w ramach projektu Lokalny Animator Sportu godzin. Osoby, które jeszcze nie rozliczyły się z pracy we wrześniu, prosimy o złożenie takiego rozliczenia w dniu dzisiejszym, tak aby umożliwić JST terminowe, tzn. do 05.10. zatwierdzenie złożonych Raportów.

Jednocześnie przypominamy o regulaminowym obowiązku przeprowadzenia w październiku testów sprawności fizycznej wśród uczestników zajęć.

Instrukcję przeprowadzenia testów oraz Tabelkę wyników, prosimy pobrać, z linków:

test-sprawnosci-fizycznej-las

wyniki-test-las

wypełnić i przesłać mailem na adres testlas@frkf.pl do 05.11.2016. Adres ten utworzony został wyłącznie do odbioru wyników testów i każda inna informacja, która na niego wpłynie, będzie kasowana bez zapoznania się z nią. Wyniki testów prosimy przesyłać tylko w Tabelce pobranej z załącznika.

Informujemy i przypominamy, że każdy z Animatorów powinien przetestować minimum 15 uczestników zajęć. Jeśli w projekcie jest dwóch Animatorów, mogą prowadzić testy razem, pamiętając, aby wyniki przesłać oddzielnie, każdy dla swojej minimum 15-osobowej grupy. Do biegu na 50 m nie jest potrzebna bieżnia. Można np. wykorzystać przekątną boiska Orlik. Przeprowadzanie testów wraz z ich przygotowaniem należy rozliczyć w obszarze III, przeznaczając na nie maksymalnie 10 godz. (6 prowadzenie testów, 4 przygotowanie). Testy można przeprowadzać w mniejszych grupach podczas kilku dni, pamiętając o wymogu wykonania całego testu przez uczestnika w tym samym dniu. Dane osobowe i wyniki uczestników testów wykorzystane zostaną wyłącznie do badań nad realizowanym projektem i nie bedą nikomu udostępniane do innych celów.

Puck 04.10.2016                                                               Zespół FRKF