Lokalny Animator Sportu - Raporty w grudniu
Aktualności

Lokalny Animator Sportu - Raporty w grudniu

Drodzy Animatorzy, Szanowni Zarządcy Orlików, Przypominamy, że ostateczny termin na zatwierdzenie wszystkich Raportów pracy Animatorów w projekcie „Lokalny Animator Sportu” upływa z dniem 15 grudnia 2016 r. Po tym terminie zatwierdzanie Raportów nie będzie już możliwe. Animatorów prosimy o odpowiednio wcześniejsze złożenie Raportów za pracę w grudniu, zmobilizowanie do tego partnerów, z którymi realizują projekt […]

Drodzy Animatorzy,

Szanowni Zarządcy Orlików,

Przypominamy, że ostateczny termin na zatwierdzenie wszystkich Raportów pracy Animatorów w projekcie „Lokalny Animator Sportu” upływa z dniem 15 grudnia 2016 r. Po tym terminie zatwierdzanie Raportów nie będzie już możliwe.

Animatorów prosimy o odpowiednio wcześniejsze złożenie Raportów za pracę w grudniu, zmobilizowanie do tego partnerów, z którymi realizują projekt oraz o monitorowanie terminowego (do 15 grudnia) zatwierdzenia złożonych Raportów przez instytucje zarządzające orlikami. Niedotrzymanie powyższego terminu skutkować będzie utratą wynagrodzenia, obejmującego niezatwierdzone Raporty.

Przyspieszenie procedury zatwierdzania Raportów za pracę w grudniu spowodowane jest:

– koniecznością zamknięcia okresu rozliczania projektu

– wypłatą wynagrodzenia Animatorom do końca 2016 r., wynikającą z  braku od dnia 01.01.2017 r. możliwości dysponowania środkami finansowymi na realizację projektu i przekazania ich z powrotem do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Puck 29. 11.2016                                                                                         Zespół FRKF