Lokalny Animator Sportu - Raporty za listopad i grudzień
Aktualności

Lokalny Animator Sportu - Raporty za listopad i grudzień

Drodzy Animatorzy, Szanowni Zarządcy Orlików, Przypominamy, że ostateczny termin na zatwierdzenie wszystkich Raportów pracy Animatorów w projekcie „Lokalny Animator Sportu” upływa z dniem 15 grudnia 2016 r. Po tym terminie zatwierdzanie Raportów nie będzie już możliwe. Generator Obsługi Projektów zostanie zablokowany. Animatorów prosimy o odpowiednio wcześniejsze złożenie Raportów za pracę w listopadzie i w grudniu, […]

Drodzy Animatorzy,

Szanowni Zarządcy Orlików,

Przypominamy, że ostateczny termin na zatwierdzenie wszystkich Raportów pracy Animatorów w projekcie „Lokalny Animator Sportu” upływa z dniem 15 grudnia 2016 r. Po tym terminie zatwierdzanie Raportów nie będzie już możliwe. Generator Obsługi Projektów zostanie zablokowany.

Animatorów prosimy o odpowiednio wcześniejsze złożenie Raportów za pracę w listopadzie i w grudniu, zmobilizowanie do tego partnerów, z którymi realizują projekt oraz monitorowanie terminowych (do 5 grudnia Raport za listopad, do 15 grudnia Raport za grudzień) zatwierdzeń złożonych Raportów przez instytucje zarządzające orlikami. Niedotrzymanie powyższych terminów skutkować będzie utratą wynagrodzeń, obejmujących niezatwierdzone Raporty.

Przyspieszenie procedury zatwierdzania Raportów za pracę w grudniu spowodowane jest:

– koniecznością zamknięcia okresu rozliczania projektu

– wypłatą wynagrodzenia Animatorom do końca 2016 r., wynikającą z  braku od dnia 01.01.2017 r. możliwości dysponowania środkami finansowymi na realizację projektu i przekazania ich z powrotem do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Puck 01. 12.2016                                                           Zespół FRKF